Union for Democracy: publicatie van haar rekeningen

0

De Union for Democracy (UD) onder voorzitterschap van Daniel Gibbs, waarnaar wordt verwezen als een politieke partij op nationaal niveau, is onderworpen aan controles; haar rekeningen worden dus jaarlijks geanalyseerd en gepubliceerd door de nationale commissie voor campagneaccounts en politieke financiering.

In 2015 bedroeg de winst-en-verliesrekening 11 euro. De twee grootste uitgaven zijn "propaganda en communicatie" en "congressen, demonstraties, universiteiten" voor een bedrag van respectievelijk € 386 en € 4. De DU geeft ook € 911 “aan verbruikte aankopen” en € 4 aan “overige externe kosten” aan.

(Meer details op www.soualigapost.com)

 6,197 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: