Een seminar om gezamenlijk in te spelen op het schoolklimaat

0

Zoals Lydia Berry-Lacemon, hoofd van het schoolleven en academisch referent over het schoolklimaat, uitlegt: 'het schoolklimaat is het gevoel, de perceptie die iedereen heeft van de sfeer in het etablissement. Deze perceptie hangt af van het collectief maar ook van het individu. Om uit deze perceptie te komen, is het nodig om te werken aan tijden van overleg, uitwisseling om een ​​aantal te onderzoeken prioriteiten te weigeren, zodat het klimaat verbetert.

“Onderzoek bewijst dat een rustig schoolklimaat het succes van leerlingen bevordert”, zegt Michel Sanz, IAD-DASSEN voor de Noordelijke Eilanden. Iedereen in staat stellen om na te denken over het schoolklimaat en het belang ernaar te handelen om het succes van studenten te bevorderen, was precies het onderwerp van een seminarie dat plaatsvond op woensdag 14 november in de Snactos-ruimte tussen de middelbare school voor beroepsonderwijs en de hogeschool Mont des Accords . Leden van de nationale onderwijsdienst, schoolhoofden en schooldirecteuren, evenals nationale onderwijspartners over dit thema (PJJ, territoriale politie, gendarmerie, BPDJ en CLSPD) namen zo de hele ochtend deel aan workshops. De essentiële doelstelling van dit seminarie was om het personeel te ondersteunen bij het identificeren van actielijnen die aangepast zijn aan de context van het grondgebied en de onderwijseenheden. (Meer details op www.soualigapost.com)

 6,057 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: