Drie berichten na Irma worden afgerond

0

Zo ging een algemene inspectiemissie enkele dagen naar het veld om een ​​inventaris op te stellen. De schade werd beoordeeld evenals het weerstandsvermogen van de gebouwde constructies. Er werden meer dan 20 woningen waargenomen en de constructie ervan geanalyseerd (architectuur, dak, gebruikte materialen, enz.). Uit deze observaties waren gedefinieerde technieken die moesten worden geïmplementeerd en aanbevolen materialen om te gebruiken. Het verslag van deze algemene inspectiemissie moet ook een actieplan en gebruik van de door de staat verstrekte financiële steun bevatten. 'Het rapport van de algemene inspectie-missie moet tegen het einde van de maand worden bezorgd', zegt Philippe Gustin, interministerieel afgevaardigde voor de wederopbouw van Saint-Martin. "Tegelijkertijd moet er een tweede rapport worden opgesteld, dit is de nieuwe gevarenkaart", vervolgt Philipe Gustin, die half november een samenvatting zal schrijven van alle geanalyseerde en waargenomen elementen. (Meer details op www.soualigapost.com)

 6,886 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: