HOF: Een territoriaal gekozen functionaris veroordeeld wegens verborgen werk en de verkoop van drinkwater in strijd met de regelgeving

0

Na drie weken gerechtelijke vakantie zijn gisteren de strafrechtelijke hoorzittingen bij de plaatselijke rechtbank van Saint-Martin hervat, met name met de zaak betreffende een territoriaal gekozen functionaris  die ervan wordt beschuldigd water uit een boorgat op de markt te hebben gebracht zonder daartoe toestemming te hebben gekregen van de autoriteiten. 

DA werd op donderdag 15 februari naar de stand geroepen om te antwoorden op verschillende aanklachten met betrekking tot de marketing van water bestemd voor menselijke consumptie. Hij wordt door de rechtbank met name beschuldigd als bedrijfsleider van het exploiteren van een installatie, het uitvoeren van werkzaamheden die schadelijk zijn voor het water of het watermilieu ondanks de sluiting of afschaffing, evenals het uitvoeren van verborgen werkzaamheden. De feiten dateren van 18 juli 2018 tot 21 december 2022.

Ter herinnering: de prefectuur Saint-Barthélemy en Saint-Martin voerde in 2018 verschillende inspecties uit bij waterbedrijven, waaronder die van DA. Deze laatste werd administratief gesloten vanwege overtreding van de regelgeving.

Ter verdediging had de plaatselijke gekozen functionaris analyseresultaten van het Pasteur Instituut van Guadeloupe verstrekt, waaruit bleek dat het geproduceerde water aan de kwaliteitslimieten voldeed.

 

10 euro boete

Nadat deze zaak was beraadslaagd, heeft de rechtbank gisteren, in afwezigheid van de betrokkene, uitspraak gedaan.

Uiteindelijk werd DA vrijgesproken wegens de beschuldiging van het exploiteren van een installatie of het uitvoeren van werkzaamheden die schadelijk zijn voor het water of het watermilieu, ondanks de sluiting of onderdrukking ervan.

Daarentegen achtte de rechtbank DA schuldig aan verborgen werkzaamheden en veroordeelde hem tot een boete van 10 euro. De beklaagde kreeg ook een boete opgelegd van twee boetes van 000 euro voor het op de markt brengen van water dat drinkbaar is gemaakt door een behandeling, verpakt onder een niet-conforme naam en voor het gebruik op verpakkingen, etiketten of reclame voor voor menselijke consumptie bestemd water met een indicatie waardoor de indruk wordt gewekt dat het water bestemd is voor menselijke consumptie. eigenschappen die het niet heeft. DA heeft nu tien dagen vanaf de voorlezing van het vonnis om in beroep te gaan. _AF

 1,049 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Lichte stijging van de werkloosheid

De werkloosheid neemt licht toe in Saint-Martin. In mei steeg het aantal werkzoekenden, geregistreerd in categorie A, met 0,26%, in vergelijking met ...
%d bloggers zoals deze pagina: