Luchtvervoer: nieuwe strengere straffen voor storende passagiers

0

Om de voortdurend toenemende incidenten aan boord van vliegtuigen te bestrijden, versterkt Frankrijk zijn juridische arsenaal tegen passagiers die vluchten verstoren door een nieuw systeem van administratieve en strafrechtelijke sancties in het leven te roepen.

De veiligheid van een vlucht in de Europese Unie wordt in gevaar gebracht door het gedrag van bepaalde passagiers om de drie uur. Geconfronteerd met deze observatie door het Europees Agentschap voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EASA), heeft de Franse regering besloten om "de oprichting van een systeem van administratieve en strafrechtelijke sancties te initiëren die het mogelijk maken om het gedrag van storende vliegtuigpassagiers tijdens een vlucht van openbaar luchtvervoer te onderdrukken ’, aldus de regeringswoordvoerder.

Zo versterkt de verordening die op 1 juni 2022 aan de Raad van Ministers is voorgelegd het huidige rechtssysteem en bepaalt:

• een systeem van getrapte sancties die door het bevoegde bestuursorgaan kunnen worden uitgesproken tegen een storende reiziger, bestaande uit twee delen: een bestuurlijke boete van maximaal € 10 (waarschijnlijk verdubbeling bij herhaling) en een verbod instappen, voor een periode van maximaal 000 jaar (2 jaar in geval van herhaling), aan boord van een door een Frans bedrijf geëxploiteerd vliegtuig;

• de mogelijkheid om, met 5 jaar gevangenisstraf en een boete van € 75, het feit te bestraffen "de veiligheid van een vliegtuig tijdens de vlucht in gevaar te brengen door de vrijwillige vernietiging, aantasting of verslechtering van een van de elementen van het vliegtuig of van de veiligheid uitrusting aan boord".

Het storende gedrag van passagiers aan boord van een vliegtuig is:

• het gebruik van een elektronisch of elektrisch apparaat wanneer dit tijdens een fase of de gehele vlucht door het vliegpersoneel is verboden;

• onwetendheid over het rookverbod aan boord;

• belemmering van de uitvoering van veiligheidstaken van de cockpitbemanning;

• weigering om een ​​veiligheidsinstructie van de cockpitbemanning op te volgen.

Opgemerkt moet worden dat op 1 juni 2022 een tweede verordening met betrekking tot de controle van het alcoholgehalte en het gebruik van verdovende middelen op het gebied van de burgerluchtvaart is gepresenteerd. Hiermee is het mogelijk om alcohol- en verdovende middelen door de rijkswacht en de politie in de vlucht en in de cabine te controleren bemanningsleden en andere personen die betrokken zijn bij de exploitatie van luchtvaartuigen, en stelt een systeem van administratieve maatregelen en sancties vast. Ter herinnering, Verordening (EU) 2018/1042 van de Commissie van 23 juli 2018 vereist dat de Europese burgerluchtvaartautoriteiten alcoholtests (en mogelijk andere psychoactieve stoffen) uitvoeren op bemanningsleden van de controle- en cabine van vliegtuigen die Europese luchthavens bezoeken.

 3,390 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: