LUCHTVERVOER / Air Antilles: de groep Collectivité de Saint-Martin en EDEIS gekozen als koper

0

De handelsrechtbank van Pointe-à-Pitre heeft op vrijdag 29 september 2023 het aanbod bekrachtigd om de activa van Air Antilles over te nemen door de groep bestaande uit de Overseas Territorial Collectivity of Saint-Martin en EDEIS.

Deze beslissing volgt op de gerechtelijke liquidatie van de CAIRE-groep, moedermaatschappij van Air Antilles en Air Guyane. Er werden toen maar liefst vijf overnamebiedingen uitgebracht. De ernst, de expertise en de geloofwaardigheid van de groep waren allemaal parameters waarmee de rechtbank van koophandel rekening hield om haar beslissing in het voordeel van het COM/EDEIS-duo te nemen. Het geselecteerde project is gebaseerd op twee hoofddoelstellingen: het bestendigen van de activiteiten van Air Antilles en het bevorderen van de openstelling van de gebieden van onze regio ten dienste van haar inwoners. Het is daarom met deze dubbele verantwoordelijkheid dat het COM/EDEIS-consortium een ​​aanbod heeft gedaan dat met name de overname van 120 werknemers omvat, de onmiddellijke overname van vier vliegtuigen en de toevoeging van een vijfde op korte termijn, de concentratie op routes bij vertrek uit Pointe-à-Pitre en bestemming Fort-de-France, SXM Grand-Case en Saint-Barthélemy, en natuurlijk de oprichting van een lokaal bedrijf met gemengde economie, New Air Antilles, met een kapitaal van 5 miljoen €, 2% eigendom van COM en 60% door EDEIS, beheerder van de overzeese luchthavens van Saint-Martin en Mayotte. De twee spelers versterken daarmee hun drijvende rol in de regionale mobiliteit ten dienste van de bevolking van de Antillen. In een persbericht verklaarde Louis Mussington, voorzitter van de COM: “Mijn team en ik zijn verheugd dat de Rechtbank van Koophandel, evenals de medewerkers van Air Antilles, de aanpak van de Collectiviteit van Saint-Martin en zijn EDEIS hebben begrepen partner. Wij maken resoluut deel uit van een innovatieve logica van actie en overheidsbeleid, die de territoriale ontwikkeling, territoriale continuïteit en samenwerking in onze regio dient. In die zin was het belangrijk dat de COM zich positioneerde als een betrokken en sterke publieke actor ten gunste van het algemeen belang. We hopen nu, met de hulp van onze experts, een evenwicht te vinden tussen onder meer een deugdzaam economisch model en een verplichting tot territoriale continuïteit en de strijd tegen de hoge kosten van levensonderhoud. Vandaag wil ik de medewerkers, de gebruikers van onze lijnen en onze partners geruststellen: we zullen er alles aan doen om de dialoog en het vertrouwen te herstellen. Het is in ons aller belang.” Van zijn kant drukte Jean-Luc Schnoebelen, voorzitter van EDEIS, zich in de volgende termen uit: “Het is een grote trots en een grote verantwoordelijkheid om Air Antilles twee decennia na de oprichting ervan over te nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat de West-Indiërs moeten kunnen profiteren van een toegankelijk en aangepast vervoersaanbod, essentieel voor de ontsluiting van hun grondgebied.” Minder gelukkig werd het bedrijf Air Guyane door de Rechtbank van Koophandel failliet verklaard, wat leidde tot het ontslag van 40 werknemers. _Vx

 1,019 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: