“Mario Flanders U14 Cup” toernooi: een echt sportief succes!

0

Het Mario FLANDERS U14 Cup-toernooi, georganiseerd door de Saint-Martin Football League, vond ondanks de grillen plaats tot grote tevredenheid van spelers en het publiek dat gretig was voor dergelijke evenementen.

Ook wil het Organiserend Comité van dit evenement, namens de Liga, hartelijk bedanken aan allen die door hun actie en deelname hebben bijgedragen aan het gelukkige resultaat van het evenement in het bijzonder, en allereerst , het sportgedrag van de uitgenodigde teams, de moed en onbaatzuchtigheid van de spelers van Saint-Martin tegenover ervaren en beter voorbereide tegenstanders.

Daarnaast bedankt het Organiserend Comité de kostbare activiteit van de Sportdienst en haar personeel, Medische Dienst (AFPS) Radio St-Martin, Green Finger catering, Cani tv, de Pers in het algemeen, enz. ... zonder de vrijwilligers die de kwaliteit van hun werk enorm hebben geholpen.

Bovendien willen de Football League en het Organiserend Comité dankzij deze dank alle genereuze partners van dit "Toernooi", zoals: LA CONCACAF - FANTASTISCH HOTEL - LA COLLECTIVITE TERRITORIALE - RADIO SOS - HET TOERISTISCHE KANTOOR - TRAKX, excuses aan degenen die we zijn vergeten te vermelden.

De Football League wil de kwaliteit van goed burgerschap en de eerlijke aanmoediging van het publiek erkennen om het "Mario FLANDERS U14 Cup" -toernooi een geweldige glans te geven.

het laden

over de auteur

Geen reacties