BEDRIJF: een Erasmus-programma specifiek voor het buitenland?

0

Erasmus, een programma voor de uitwisseling van studenten en docenten tussen universiteiten, grote Europese scholen en onderwijsinstellingen, wordt zeer gewaardeerd door jongeren in het metropolitaans Frankrijk die zo ervaring in het buitenland kunnen opdoen. Degenen die in het buitenland zijn gevestigd, hebben minder toegang vanwege hun afgelegen ligging.

Om deze laatsten deze kans gemakkelijker te geven, presenteerde de Guadeloupean-afgevaardigde Hélène Vainqueur-Christophe eind mei tijdens de Commissie Sociale Zaken tijdens het onderzoek van de Professional Future Law een amendement ter bevordering van uitwisseling en de sociale integratie van jongeren in de ons omringende landen.

"In de logica van economische ontwikkeling die erop gericht is de uitwisselingen met aangrenzende gebieden in het oceaanbekken te versterken, lijkt het raadzaam om mobiliteit te zoeken voor leerlingen in bedrijven die zich in dezelfde perimeter bevinden", zegt Jean Arthuis, die een rapport in januari over Erasmus aan de minister van Arbeid.

Muriel Pénicaud was niet tegen het principe, maar zij is van mening dat Erasmus niet zo gemakkelijk kan worden gedupliceerd in de verschillende oceaanbekkens overzee. "We moeten een wettelijk kader vinden om de jongere die vertrekt te beschermen, we moeten ervoor zorgen dat het land waar hij naartoe gaat hem beschermt en hem een ​​status geeft", vat degene op die in deze richting wil werken.

(Bron: www.soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties