MAATSCHAPPIJ - JUSTITIE / Delinquentie in Saint-Martin: het jaar 2022 in halftoon

0

Zoals elk jaar is het tijd om de balans op te maken. Op maandag 23 januari werd in de prefectuur een conferentie georganiseerd in aanwezigheid van Vincent Berton, gedelegeerd prefect van de Noordelijke Eilanden, en Xavier Sicot, de officier van justitie van het parket van Basse-Terre, evenals de officiële vertegenwoordigers van de gendarmerie, territoriale politie en douane, om de misdaadcijfers voor 2022 te presenteren.

"Qua criminaliteit vertoont het jaar 2022 bemoedigende en verontrustende elementen", verklaarde de prefect in de inleiding. De cijfers voor criminaliteit in 2022 werden vervolgens onthuld met diepe bezorgdheid over die met betrekking tot aanvallen op de integriteit van personen met 911 feiten tegen 779 in 2021. Statistieken twee keer hoger dan het landelijk gemiddelde. Als er in 3 2022 moorden worden geteld (waaronder een 15-jarige minderjarige gedood in Colombiers) tegenover 5 in 2021, blijft dit aantal toch hoog gezien het aantal inwoners. Net als die van pogingen tot moord met 25 op de teller van vorig jaar. Een ander zorgwekkend dossier zijn de feiten van intrafamiliaal geweld die in 320 op 2022 staan, evenals seksueel geweld met 61 feiten (tegenover 41 in 2021). Vincent Berton relativeert deze constatering, die hij ambivalent vindt, liever door in te zetten op de vrijheid van meningsuiting en de toename van het aantal klachten. Op het grondgebied van Saint-Martin zijn momenteel drie telebeschermingsapparaten voor mensen in ernstig gevaar ("TGD") uitgerust met een waarschuwingsknop geactiveerd. Wat vermogensdelicten betreft, die ook boven het landelijk gemiddelde liggen, wordt in 22 een stijging van 2022% genoteerd met 1367 feiten tegenover 1119 in 2021.

De alarmerende toename van gewapende overvallen (VAMA) met 78 in 2022 (waarvan 42 opgelost) tegen 41 in 2021 en overvallen met messen, 6 in 2022 tegen 2 in 2021, dwingt de ambtenaren en de ordediensten om de preventiewerk ter plaatse en om eraan te herinneren dat de sancties zwaar en onmiddellijk zullen zijn. Volgens Gendarmerie-luitenant-kolonel Maxime Wintzer-Wehekind zijn in 22 2022 wapens teruggevonden, waaronder 3 shotguns met pompactie, evenals 15 andere wapens die in beslag zijn genomen in het kader van administratieve zaken.

Inbraken zijn afgenomen op het grondgebied: 120 in 2022 tegen 131 in 2021. In tegenstelling tot voertuigdiefstallen die toenemen met 343 gestolen voertuigen in 2022 tegen 231 in 2021. Verkeersveiligheid blijft de kern van de zorgen met 4 overleden slachtoffers (tweewielers) voor in totaal 21 ongevallen met 19 gewonden tot gevolg. Terwijl het aantal ongevallen is gedaald (42 in 2021), is het gebruikersgedrag nauwelijks veranderd: te hoge snelheid, geen helm dragen, telefoneren tijdens het rijden, etc. Voor verdovende middelen werd in 13 lokaal 66 kg cocaïne en 2022 kg cannabis in beslag genomen. Delinquentie buiten beschouwing gelaten, meldde Vincent Berton dat in 100 2022 buitenlanders in een irreguliere situatie waren gedeporteerd, vergeleken met 50 in 2021. Voor 2023 zullen de middelen worden versterkt met 3 extra douanebeambten, intensievere samenwerking met de Nederlandse politie, de politieke wil om weer een gendarmeriebrigade in Quartier d'Orléans te plaatsen en educatieve initiatieven op scholen in samenwerking met het parket en de politie. _Vx

 4,177 totale weergaven, 3 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: