SAMENLEVING: Liberale verpleegsters organiseren zich in een vakbond 

0

Begin juni sprak het Collectief van liberale verpleegsters zijn ongenoegen uit over de ondertekening door het Algemeen Sociaal Zekerheidsfonds (CGSS) van Guadeloupe, op 13 mei, van een overeenkomst met de verpleegverenigingen. Overeenkomst die deel uitmaakte van een nationaal verdrag.  

Deze beslissing vloeide terug op een circulaire die in 2015 werd verkregen en die liberale verpleegsters uit Saint-Martin toestond om € 3,15 aan te rekenen voor elke verplaatsing van meer dan 2,5 km. Het Saint-Martin Collective hekelde ook de afwezigheid van een Saint-Martin-vertegenwoordiger op het moment van de ondertekening omdat er geen Saint-Martin vakbondsorgaan was. De CGSS is echter alleen bevoegd om met vakbonden te onderhandelen. 

Sinds 12 juli hebben de leden van het Collectief daarom een ​​vakbond opgericht, de Territorial Union of Saint-Martin of Liberal Nurses (UTSIIL). "We zijn nog steeds in gevecht", geeft Malory Bordas, voorzitter van UTSIIL, aan. "Daarom hebben we onze lokale vakbond voor verpleegkundigen opgericht om onze inspanningen voort te zetten om de overeenkomst van 2015 te handhaven. Op dit moment hebben we geen officiële feedback van de CGSS Guadeloupe". Zonder vooruitgang roept UTSIIL zelfs de mogelijkheid op om naar de rechter te stappen. "We zijn 37 vakbondsleden van de 52 beoefenaars". 

Zullen ze hun beweringen kunnen doen gelden? "Het moet een vakbond zijn die aangesloten is bij een representatieve vakbond op nationaal niveau", antwoordt de CGSS. UTSIIL is vooralsnog niet aangesloten maar heeft contact opgenomen met de Convergence union. 

Het akkoord van 13 mei was genomen “naar aanleiding van een beslissing van de administratieve rechtbank die de circulaire van 2015 annuleerde”, aldus het CGVS. “Professionelen uit Guadeloupe hadden de zaak voor de rechter gedaagd”. Aangezien er sprake was van een schending van de gelijkheid tussen de twee territoria omdat Guadeloupezen geen toegang hadden tot systemen voor reisfacturering, heeft het CGSS “geprofiteerd van nationale onderhandelingen om de zaken recht te zetten”. Destijds legde het Collectief uit dat deze beslissing “een groot tekort vertegenwoordigt. Voor een bloedtest, exclusief reizen, hebben we bijvoorbeeld nog maar € 4,40 op zak”._pc

 5,374 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: