SOCIAAL: De staat is niet van plan het beheer van de RSA in Saint-Martin over te nemen

0

De Collectiviteit had twee wensen voor het beheer van het inkomen uit actieve solidariteit (RSA) op haar grondgebied: dat deel van de uitkering moet absoluut aan het Franse deel worden besteed, dat de staat al haar financiering hervat.

Op het eerste punt stemde de president van de republiek ermee in; een deel van de RSA wordt volgens hetzelfde principe gedemoneteerd als de noodhulp die de staat na Irma had toegekend. De uitvoering van de hervorming liep echter vertraging op en zou op 1 juli in werking treden.

Op het tweede punt heeft de staat niet positief gereageerd, althans dit jaar niet op verzoek van president Daniel Gibbs. Volgens het financieringswetsvoorstel van 2020 is de regering inderdaad van plan om tot 1 januari 2020 de RSA alleen in Guyana en Réunion te centraliseren, twee gebieden die er ook om hadden verzocht.

"Naast de hervatting van de financiering van deze dienst, neemt de staat de toekenning van het recht op uitkering en verschillende bevoegdheden over, waarvan die van oriëntatie van de begunstigden, die bij wet zijn gedelegeerd aan het fonds voor gezinstoelagen van La Réunion", legde hij verder uit. (Soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties