SOCIAAL: de hervorming van het RSA in Saint-Martin loopt achter op schema

0

Tijdens zijn bezoek eind september 2018 zei de president van de republiek dat hij "voor" was om "het beheer en de toewijzing van de RSA te herzien" in Sint Maarten, zoals gevraagd door de gemeenschap.

De regering heeft de hervorming opgenomen in de financiële wet van 2019 die op 28 december door de afgevaardigden is goedgekeurd. Een deel van de vergoeding (tussen 50 en 70% van het verplichte bedrag) wordt aan de ontvanger betaald in de vorm van een betalingsvoucher die in het Franse deel moet worden uitgegeven. De modaliteiten moeten bij decreet in de Raad van State worden vastgelegd.

In juni is een project ingediend bij de raad van bestuur van Saint-Martin, die een gunstig advies heeft uitgebracht op voorwaarde dat de fractie die via een betalingsvoucher wordt betaald 70% bedraagt.

De hervorming zou op 1 juli in werking treden, maar de uitvoering ervan werd vertraagd.

Het experiment wordt uitgevoerd voor een periode van vier jaar en uiterlijk twaalf maanden later legt de regering in elk van de betrokken gemeenschappen een evaluatierapport van het experiment voor aan het parlement.

(bron: soualigapost.com)

het laden

over de auteur

Geen reacties