SINT MAARTEN: Premier Silveria Jacobs belooft blijvende steun aan jongeren om vorm te geven aan een duurzame toekomst

0

Tijdens de EarthX 2022-conferentie op 20 april in Dallas, Texas, hield Silveria Jacobs, premier van Sint Maarten, de keynote-toespraak voor de Global Youth Summit.

Zijn toespraak was gericht op het belang van leiderschap van de volgende generatie en eilandleiders die hun inspanningen afstemmen om transformatieve wereldwijde verandering te bereiken. Deze toespraak was in overeenstemming met het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC), dat een internationaal milieuverdrag tot stand bracht ter bestrijding van "gevaarlijk menselijk ingrijpen in het klimaatsysteem", onder meer door de concentraties broeikasgassen in de atmosfeer te stabiliseren. Dit verdrag werd in juni 1992 door 154 staten ondertekend tijdens de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED), informeel bekend als de Earth Summit. De premier sprak de vergadering toe die onder meer bestaat uit YOUNGO, het wereldwijde netwerk van kinderen en jonge activisten van de UNFCCC (tot 35 jaar), evenals niet-gouvernementele jongerenorganisaties (NGO's), die het intergouvernementele beleid inzake klimaatverandering. In het bijzijn van al deze jonge mensen die zich verzamelden, beloofde Silveria Jacobs haar voortdurende steun aan jeugdbureaus, waarbij ze benadrukte dat het nodig was om hen meer macht te geven en hun deelname op nationaal niveau te vergemakkelijken: "Als opvoeder van beroep ben ik al lang gefascineerd door de bereidheid van jongeren om de lagen af ​​te pellen om normen te onderzoeken, te bekritiseren en ter discussie te stellen. Het is hun kracht! Vaak ongehinderd door traditie en vol optimisme, betekent deze bereidheid om te ontleden, gecombineerd met nieuwe ideeën, dat jonge mensen vaak goed toegerust zijn om de steeds veranderende, multidimensionale problemen aan te pakken die onze gemeenschappelijke agenda vormen. Ik ben bemoedigd door het uitstekende werk van de organisatie YOUNGO en ik prijs de UNFCCC voor het erkennen van de belangrijke rol die jongeren spelen in klimaatgerelateerde discussies. » In 2009 breidde het UNFCCC-secretariaat de status van het kiesdistrict uit naar NGO's zoals YOUNGO om kinderen en jongeren in staat te stellen officiële verklaringen af ​​te leggen, technische en politieke input te leveren voor onderhandelingen, in contact te treden met besluitvormers op klimaatconferenties van de Verenigde Naties en om jongerenparticipatie in klimaat te bevorderen veranderprojecten op lokaal en nationaal niveau. De minister-president stak haar vreugde in de uitwisseling met jongeren tijdens de top niet onder stoelen of banken en zag het als een kans voor jongerenvertegenwoordigers van Sint Maarten om deel te nemen aan EarthX 2023 en andere internationale jongerenfora waar het land dan een stem zal hebben. _Vx

 4,540 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: