SINT MAARTEN: Het is ieders plicht om elke vorm van kindermishandeling te melden bij de politie

0

De afgelopen weken zijn er verschillende gevallen van vermeend misbruik van minderjarigen in de media verschenen. De politie van Sint Maarten (KPSM) zegt via persbericht van hen op de hoogte te zijn en richt zich rechtstreeks tot de bevolking van Sint Maarten.

Omdat deze vermeende zaken in verschillende media aan bod zijn gekomen, wil de politie het publiek graag verzekeren dat de KPSM Jeugd- en Zedenzaken op de hoogte zijn van deze zaken. Een bijzonder geval is dat van meerdere personen die een video circuleren waarop het misbruik van een minderjarige te zien is. De politie is in het bezit van een kopie van deze video die nu als bewijs dient bij het verdere onderzoek van deze zaak. Mensen die deze video en gelijkaardige video's streamen, moeten zich ervan bewust zijn dat het bezit van kinderpornografie op hun mobiele telefoon een strafbaar feit is. Dit omvat de verzending van dit soort video's. De politie roept de bevolking op om te stoppen met het verspreiden van deze video of soortgelijke video's. Minderjarigen en hun families zijn de directe slachtoffers van deze situaties, de politieagenten die verantwoordelijk zijn voor deze zaken behandelen deze zaken met grote gevoeligheid en discretie. De politie roept daarom het publiek op hetzelfde te doen. Tegelijkertijd nemen wijkwerkers en de politie actief deel aan voorlichtingsprogramma's om het potentiële risico op kindermishandeling en verwaarlozing te verkleinen en aangifte van deze misdrijven te stimuleren. _Vx

 

het laden

over de auteur

Geen reacties