SINT MAARTEN: Ze stapt naar de rechtbank om inzage te krijgen in het medisch dossier van haar moeder

0

Zijn moeder, die deels Nederlands woont, stierf op 13 oktober 2020 op 63-jarige leeftijd na een hartstilstand die vijf dagen eerder had plaatsgevonden. De cardioloog die het overlijden verklaarde, gaf aan de oorzaken van deze hartstilstand niet te kennen. Ook een autopsie werd in overleg met de familie aangevraagd. Maar het kon niet doorgaan “vanwege covid-19”.
De dochter van de overledene is ervan overtuigd dat haar moeder is overleden aan een overdosis drugs toegediend door personeel van een gezondheidscentrum op Sint Maarten waar ze lange tijd werd verzorgd.
Gezien deze elementen wil de dochter van de overledene een klacht indienen en heeft ze daarvoor het medisch dossier van haar moeder nodig, een dossier dat haar werd geweigerd. Zij stapte vervolgens naar de rechtbank van eerste aanleg van Sint Maarten om de medische instelling te gelasten inzage te krijgen in het medisch dossier.
De rechtbank is van oordeel dat de dochter van de overledene haar recht heeft op inzage in het medisch dossier van haar moeder. Het gezondheidsinstituut had veertien dagen om het te communiceren. Er werd ook een boete van $ 5 per dag vertraging uitgesproken. (soualigapost.com)

het laden

Geen reacties