Ondertekening van drie meerjarige overeenkomsten voor een totaalbedrag van 315000 euro

0

De voorzitter van de Collectiviteit ondertekende afgelopen vrijdag een meerjarenovereenkomst met drie verenigingen gericht op de financiering van acties opgenomen in het stadscontract 2015-2020.  De vereniging Cobraced ontvangt over drie jaar een bedrag van 150000 euro, Adie 105000 € en Trait d'Union 60000 €.

Deze overeenkomsten zullen de drie partnerverenigingen in staat stellen om structurerende acties voor het gebied uit te voeren door bemiddeling rond scholen, hulp bij het ouderschap, academische ondersteuning, de ontdekking van sportieve, culturele en vrijetijdsactiviteiten, hulp aan slachtoffers of steun aan projectleiders.

3-jarige overeenkomst:

COBRACED Association:

€ 150000 over 3 jaar, inclusief € 60000 voor de Library for All-actie (bibliotheken in kitvorm beschikbaar in alle gebieden) en € 90000 voor de “Symbiose” -actie (Ondersteuning voor ongeveer honderd leerlingen met leermoeilijkheden en hun gezin, met dagelijkse zorg voor kinderen van 6 tot 17 jaar tijdens school- en buitenschoolse periodes (huiswerkhulp, culturele workshops, sport, lezen, kunst.) COBRACED zet zich in om deze kinderen en hun gezinnen te ondersteunen en zet zich ook in voor het veiligstellen en welzijn van buurten en het creëren van sociale banden.

Vereniging Trait d'Union - Frankrijk Slachtoffers:

€ 60000 gedurende 3 jaar voor individuele ondersteuning van iedereen die juridische bijstand, luisteren en begeleiding nodig heeft (hulp voor slachtoffers van strafbare feiten, strijd tegen huiselijk geweld, juridische bijstand in de 2 MSAP's, hulp voor minderjarigen slachtoffers)

ADIE Vereniging (Recht op economisch initiatief):

€ 105000, - gespreid over 3 jaar, om activiteiten in de wijken op te zetten en de toegang tot werkgelegenheid en opleiding te versterken door middel van lokale acties, technische ondersteuning en hulp bij het opzetten van een bedrijf.

Via dit partnerschap zet de lokale overheid de acties voort die werden geïnitieerd in het kader van het stadscontract en verleent ze concrete steun aan de inwoners van prioritaire wijken van het stadsbeleid (Quartier d'Orléans en Sandy-Ground) die de meeste nodig hebben.

President Gibbs en vicepresident Sofia Carti prijzen de toewijding van deze drie verenigingen en de agenten van de Collectiviteit die dagelijks werken om deze essentiële acties uit te voeren voor de samenhang en ontwikkeling van ons eiland en zijn buurten.

 5,543 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: