Beveiliging: Lid vraagt ​​gedecentraliseerde service aan OCLCO in West-Indië

0

Manuéla Kéclard-Mondésir, adjunct van Martinique, daagde via een schriftelijke vraag de minister van Overzeese Zaken uit "over de gewelddaden, met vuurwapens of messen, steeds talrijker en gewelddadiger, die voorkomen op de Antillen en in Guyana , en met name op het grondgebied van Martinique ”.

"In de afgelopen maanden lijkt de illegale circulatie van vuurwapens te zijn toegenomen", merkte ze op. “Het gespecialiseerde politiepersoneel dat in staat is om effectief op dit fenomeen te reageren, zoals het personeel van de gerechtelijke politie, is echter duidelijk onvoldoende op het grondgebied gezien deze toename van de ongebreidelde criminaliteit. Het is niet onbelangrijk om op te merken dat twee overzeese departementen of gemeenschappen deel uitmaken van de meest criminogene Franse departementen ”, betreurt de plaatsvervanger.

Omdat het centrale bureau voor de strijd tegen de georganiseerde misdaad (OCLCO) de "enige bevoegde in de strijd tegen wapenhandel" is, is Manuéla Kéclard-Mondésir "van plan te suggereren" aan de minister van Binnenlandse Zaken om snel op te richten in Martinique en in Guadeloupe een gedecentraliseerde dienst van deze instantie.

 6,326 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: