VERKEERSVEILIGHEID: De technische keuring van tweewielers wordt vanaf april 2024 geleidelijk ingevoerd

0

Dit is een aankondiging van de overheid die van groot belang zou moeten zijn voor eigenaren van tweewielers in Saint-Martin. Vanaf april 2024 zijn scooters en motorfietsen namelijk onderworpen aan een technische keuring. De uitleg.

De technische keuring van tweewielers wordt vanaf april 2024 geleidelijk ingevoerd, afhankelijk van de leeftijd van de voertuigen. Heel concreet wordt er rekening gehouden met de inschrijvingsdatum van uw categorie L-tweewieler.

 

Wat u moet weten

– De eerste eigenaren van betrokken tweewielers zullen eigenaren zijn van een voertuig geregistreerd vóór 1 januari 2017; zij moeten deze controle uiterlijk op 31 december 2024 uitvoeren. Let op: voor voertuigen die vóór 1 januari 2017 in het verkeer zijn gebracht en waarvan de verjaardagsdatum van de eerste in het verkeer brengen vóór 15 april ligt, dient deze controle te worden uitgevoerd op uiterlijk binnen vier maanden vanaf 15 april 2024.

– Als uw motor of tweewieler tussen 1 januari 2017 en 31 december 2019 geregistreerd is, moet de technische keuring in 2025 plaatsvinden.

– Als uw motor of tweewieler tussen 1 januari 2020 en 31 december 2021 op kenteken stond, moet de controle in 2026 worden uitgevoerd.

– Ten slotte moet voor tweewielers die na 1 januari 2022 zijn geregistreerd, de eerste controle worden uitgevoerd binnen zes maanden voorafgaand aan het verstrijken van een periode van vijf jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname, en daarna alle drie jaar.

Verkeersveiligheid en naleving van de milieunormen zijn de twee belangrijkste pijlers van deze technische controle. “Overmatig lawaai” of “overmatige verontreinigende stoffen” zullen daarom als grote gebreken worden beschouwd volgens het besluit dat gisteren in het Staatsblad is gepubliceerd. Het koolmonoxidegehalte van uitlaatgassen wordt alleen beoordeeld voor machines die na 17 juni 1999 in het verkeer zijn gebracht.

Er wordt goed gekeken naar het zicht, het sturen, het remmen, de transmissie en de banden. Houd er rekening mee dat de apparatuur voor geluidsreductie (schotten, vooral verwijderbare) ook nauwlettend in de gaten zal worden gehouden. _AF

 1,334 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: