Verkeersveiligheid / Quad-excursies: de rijkswacht legt de nadruk op veiligheid

0

Op 22 augustus 2021 verliest de klant van een quad-excursie de controle over haar voertuig en raakt een paal op de RN7. De bevindingen van de gendarmes wijzen op ongeschikte uitrusting om de veiligheid van klanten te waarborgen.

Het ongeval op de weg in de buurt van Orleans brengt grote veiligheidstekorten aan het licht die klanten in gevaar brengen. Vorige week voerden de gendarmes verschillende controles uit die telkens ernstige overtredingen bevestigden: het ontbreken van helmen, niet-conforme helmen, gladde banden of het ontbreken van spiegels. "Afhankelijk van de geconstateerde overtredingen kunnen de machines worden stilgezet en kunnen de boetes de klanten en de organiserende bedrijven betreffen", waarschuwt luitenant-kolonel WINTZER, commandant van de gendarmeriecompagnie. Het doel is om bedrijven aan te moedigen voertuigen en individuele uitrustingen die op de wegen van Saint-Martin circuleren, in overeenstemming te brengen. "Als kleine overtredingen het onderwerp kunnen zijn van een eenvoudige waarschuwing, zullen degenen die de verwondingen kunnen verergeren systematisch worden bestraft", herinnert het hoofd van de gendarmes zich. Om het doel dat ze zichzelf hebben gesteld te bereiken, gaan de gendarmes de komende maanden door met dit soort steekproeven.

Op verzoek van prefect Serge GOUTEYRON versterkt de Nationale Gendarmerie haar dagelijkse mobilisatie op de openbare weg om de verkeersveiligheid in de gebieden van Saint-Barthélemy en Saint-Martin te waarborgen.

het laden

over de auteur

Geen reacties