VEILIGHEIDSPREVENTIE / CLSPD: Verschillende apparaten worden op het grondgebied ingezet

0

Sinds 2022 heeft de Local Security and Delinquency Prevention Council (CLSPD) van Saint-Martin een nieuwe dynamiek ingezet die gericht is op het implementeren van zichtbare veldacties en het effectief vechten ten gunste van de openbare vrede.

De videobescherming, auto-inbeslagname en oprichting van de Familieraad-projecten zijn van start gegaan!

De CLSPD beheert ook grote projecten voor veiligheid, rust en hulp aan bewoners:

• De rehabilitatie, modernisering en uitbreiding van videobeveiliging over het hele grondgebied, waarbij de werkzaamheden in de tweede helft van 2024 beginnen en de installatie in 2025 wordt afgerond, zal de territoriale politie en de rijkswacht een strategisch surveillance- en controle-instrument bieden.

• De opening van de auto-inbeslagneming, operationeel in de eerste helft van 1, zal een middel zijn om het niet naleven van de wegcode te sanctioneren.

• De herlancering van de Raad voor Familierechten en Plichten is gepland voor de eerste helft van 1, ten behoeve van gezinnen in moeilijkheden.

• Het nieuwe re-integratieplatform voor mensen die de gevangenis verlaten en mensen die onder het juk van justitie zijn geplaatst, zal in de tweede helft van 2 effectief zijn voor gepersonaliseerde ondersteuning bij re-integratie.

Onder de werkzaamheden die in 2024 zullen worden uitgevoerd, is de CLSPD van plan zijn “strategie voor territoriale veiligheid en misdaadpreventie” te definiëren. Dit instrument zal nuttig zijn voor de inzet van het territoriale veiligheids- en preventieplan en zal vóór juni 2024 gelanceerd worden.

Een lokale veiligheidsdiagnose zal het mogelijk maken een inventaris op te maken van de criminaliteit en inzicht te krijgen in de behoeften in verband met preventie.

Met het oog op de oprichting van nieuwe nabuurschapsraden in maart volgend jaar zal de CLSPD een “handvest van toewijding aan de openbare rust” voorstellen, tussen instellingen en leden van het maatschappelijk middenveld. Het doel is om acties te kunnen initiëren die tegemoet komen aan de specifieke behoeften van mensen die het moeilijk hebben in de wijken.

 750 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: