Droogte: twee nieuwe hulpmiddelen voor fokkers

0

De prefectuur kondigde aan dat het twee beurzen van 30.000 en 12.000 euro had ontvangen ten behoeve van fokkers die door de droogte waren getroffen.

Het ministerie van Landbouw heeft in het kader van de regeling "de minimis agricole" 30.000 euro steun verleend. Dit is specifieke steun ten behoeve van professionele veehouders (onder voorbehoud van subsidiabiliteitsvoorwaarden). "Deze forfaitaire financiële steun zou het mogelijk moeten maken om een ​​deel van de extra kosten voor voer en water te dekken waarmee de fokkers te maken kregen om de extra behoeften aan veevoer tijdens de droogte te dekken", legt de prefectuur uit. De tweede steun van 12.000 euro is een uitzonderlijk fonds voor de aankoop van veevoeder, ter beschikking gesteld door de regionale prefect. Vorige week werd ook een overeenkomst getekend met de CCISM voor de aankoop van een 40-voets container voer. Deze steun is "bedoeld om vee-, schapen- en geitenfokkers te helpen die niet van de de minimis-landbouwsteun hebben kunnen profiteren", vult de prefectuur aan.

het laden

over de auteur

Geen reacties