GEZONDHEID: Dr. Felix Holiday, nieuwe CEO van het Sint Maarten medisch centrum

0

De minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, Omar E. C Ottley, is verheugd de benoeming aan te kondigen van Dr. Felix Holiday tot Chief Executive Officer (CEO) van het Sint Maarten Medical Center (SMMC).

Minister Ottley sprak zijn vreugde uit over het ontvangen van de aanbevelingen van de Oversight Board, waarbij hij het belang van deze benoeming benadrukte als een mijlpaal in de geschiedenis van SMMC, die een nieuw tijdperk van leiderschap en uitmuntendheid in de gezondheidszorg markeert. De selectie van een nieuwe CEO volgt op een nauwgezet en grondig proces dat door de Raad van Commissarissen wordt ondernomen om de meest gekwalificeerde en geschikte kandidaat voor deze cruciale leiderschapsrol te identificeren. Na uitgebreid beraad kwam Dr. Felix Holiday naar voren als de meest opvallende kandidaat, die over de nodige kwalificaties en leiderschapsvaardigheden beschikte. Gezien de aanzienlijke afwezigheid van een vaste Chief Executive Officer in de afgelopen vijf jaar heeft de Raad van Commissarissen dit besluit met de grootste voorzichtigheid en grote betrokkenheid benaderd. Het selectieproces respecteerde de bepalingen beschreven in artikel 6, lid 3, zoals uiteengezet in de statuten van SMMC/SMGH. De Raad heeft er vertrouwen in dat de uitgebreide ervaring en toewijding van Dr. Holiday op het gebied van de gezondheidszorg aanzienlijk zullen bijdragen aan het aanhoudende succes van Holland Side Medical Center. De benoeming van dr. Holiday gaat in per 1 februari 2024, in afwachting van de ondertekening van de contracten tussen laatstgenoemde en de Raad van Commissarissen. Conform vastgestelde normen heeft de Raad van Toezicht een formeel verzoek tot goedkeuring ingediend bij de Ministerraad. Dit verzoek werd bij de raad ingediend via de minister van Volksgezondheid, Sociale Ontwikkeling en Arbeid, Omar Ottley. De Raad van Bestuur betuigt zijn dank aan allen die betrokken zijn bij het selectieproces en spreekt zijn vertrouwen uit in het vermogen van Dr. Felix Holiday om SMMC naar een nieuw tijdperk van uitmuntende gezondheidszorg te leiden.

het laden

over de auteur

Geen reacties