Sint-Maarten: een nieuw beheer van Europese fondsen

0

Ter gelegenheid van de lancering van de "Mooie maand van Europa in Sint-Maarten" werd afgelopen woensdag een seminar gehouden in de Interprofessionele Kamer van Sint-Maarten in aanwezigheid van de prefect-afgevaardigde van de noordelijke eilanden, Anne Laubies, de plaatsvervanger, Daniel Gibbs, de senator, Guillaume Arnell en de voorzitter van de CCISM, Jean Arnell.

Al meer dan twintig jaar profiteert Saint-Martin van het solidariteitsbeleid dat Europa voert ten behoeve van de meest achtergestelde regio's, zodat ze hun ontwikkelingsachterstand kunnen inhalen.

De structuurfondsen zijn sinds 1989 actief in Saint-Martin via meerjarige programma's die gemeenschappelijk zijn voor Guadeloupe en Saint-Martin en die vier belangrijke periodes bestreken:

- 1989-1993: kaders voor gemeenschapsondersteuning

- 1994-1999: kaders voor gemeenschapsondersteuning

- 2000-2006: het DOCUP (833 miljoen euro voor Guadeloupe en Saint-Martin)

- 2007-2013: operationele programma's waarvan 42,5 miljoen euro voor Saint-Martin)

Voor de periode 2014-2020 vertegenwoordigt de Europese financiering 59 miljoen euro (exclusief het programma voor territoriale samenwerking Sint Maarten / Sint-Maarten), waaronder:

- 38,6 miljoen euro voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

- € 15,8 miljoen voor het Europees Sociaal Fonds, inclusief € 1,2 miljoen voor het Jongerenwerkgelegenheidsinitiatief (YEI)

- 3 miljoen euro voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO)

- 0,769 miljoen euro voor het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EFMZV)

Om deze Europese fondsen zo efficiënt mogelijk te beheren, hebben de prefectuur en de communautaire diensten de "Europese dienst voor financiering en contractueel beleid" opgericht. Het zal in feite het enige venster zijn voor het indienen van aanvragen.

Opgemerkt moet worden en dit is belangrijk voor het ESF, de indiening van bestanden zal elektronisch gebeuren via het "Ma Démarche FSE" -platform dat toegankelijk is op internet. Tenslotte, nog tijdens dit seminarie, deed de directeur van “Qualistat Etude & Conseils” verslag van het onderzoek naar de reputatie van Europa in Saint-Martin. Een onderwerp waar we in onze volgende editie op terugkomen.  _AF

het laden

over de auteur

Geen reacties