SECTIE GEZONDHEID / Strijd tegen seksueel geweld tegen kinderen: laten we uit de collectieve ontkenning stappen

0

Elk jaar lijden bijna 160.000 kinderen in Frankrijk onder seksueel geweld, een zorgwekkend cijfer dat de noodzaak benadrukt om dit probleem niet langer te behandelen als een reeks individuele ervaringen, maar als een collectief en publiek probleem.

De regering wil het bewustzijn vergroten: de Onafhankelijke Commissie voor Incest en Seksueel Geweld tegen Kinderen (CIIVISE) heeft haar rapport op 20 november ingediend, maar riskeert te worden gesloten, ook al zijn de resultaten alarmerend. Een paradox waar we nog steeds naar kunnen handelen.

De CIIVISE, opgericht op 23 januari 2021, heeft bijna 27.000 getuigenissen van slachtoffers verzameld, wat de omvang van dit probleem benadrukt. De commissie heeft haar rapport op 20 november 2023 ingediend, in de hoop dat haar conclusies tot concrete acties zullen aanzetten, omdat de cijfers overweldigend zijn, zowel qua aantal als qua ernst. Volgens een INSERM-enquête zijn ongeveer 5,5 miljoen vrouwen en mannen in Frankrijk tijdens hun jeugd het slachtoffer geworden van seksueel geweld. Dit betekent dat één op de tien volwassenen er last van heeft. In september 10 lanceerde de Franse regering een uitgebreide campagne om het publieke bewustzijn van de omvang van incest te vergroten. Tegelijkertijd lag CIIVISE op koers om eind 2023 te worden gesloten, wat aanleiding gaf tot bezorgdheid over de toekomst van de strijd tegen deze misdaden die verwoestend zijn voor de gezondheid van minderjarige slachtoffers.

 

Eén op de tien volwassenen. Drie kinderen per klas.

Het is van cruciaal belang op te merken dat kinderen met een handicap zelfs nog kwetsbaarder zijn, met een 2,9 keer hoger risico om slachtoffer te worden van seksueel geweld. Kinderen met psychische aandoeningen of verstandelijke beperkingen worden zelfs nog meer blootgesteld, met een 4,6 keer hoger risico (WHO, 2012). Deze oververtegenwoordiging van gehandicapte slachtoffers wordt versterkt door de stilte rond deze misstanden. Statistieken onthullen een alarmerend beeld van incest in Frankrijk. Negen van de tien slachtoffers zijn vrouwen, wat onderstreept dat vrouwen onevenredig zwaar getroffen worden door dit geweld. Bovendien zijn acht op de tien slachtoffers het slachtoffer van incest, een hartverscheurende realiteit die de gezinsstructuur diepgaand beïnvloedt.

Zeven op de tien slachtoffers van incest hebben herhaaldelijk te maken gehad met dit geweld, wat een aanzienlijke psychologische last aan hun aanvankelijke trauma toevoegt. Voor bijna één op de drie incestslachtoffers is de agressor de vader, een openbaring die de noodzaak benadrukt om het incesttaboe binnen gezinnen te doorbreken. Deze schrijnende statistieken maken collectieve actie noodzakelijk om kinderen te beschermen en een einde te maken aan deze stille tragedie.

 

Wat zijn de gevolgen voor toekomstige volwassenen?

De gevolgen van verkrachting en aanranding voor kinderen zijn diepgaand en blijvend en beïnvloeden hun welzijn en ontwikkeling gedurende hun hele leven. De noodzaak van onmiddellijke en effectieve actie om kinderen te beschermen valt niet te ontkennen. Deze aanvallen hebben meerdere en diepgaande psychologische en fysieke gevolgen die een leven lang kunnen duren. Alle getuigenissen die de commissie heeft ontvangen illustreren dit.

 

Hoe actie ondernemen?

De CIIVISE heeft een beschermingsstrategie ontwikkeld die gebaseerd is op vier essentiële assen: de identificatie van minderjarige slachtoffers, de gerechtelijke behandeling van seksueel geweld, de schadevergoeding en de preventie van dit misbruik. Na een jaar werken formuleerde ze twintig eerste aanbevelingen om kinderen beter te beschermen, waarbij ze de cruciale rol van overheden en professionals benadrukte. Zonder de steun van verpleegkundigen, artsen, maatschappelijk werkers, magistraten, politieagenten en gendarmes in voldoende aantallen wordt de keten van bescherming verbroken. Het opleiden van professionals en het beschermen van hun welzijn zijn even belangrijke aspecten van deze strijd.

Het is essentieel dat alle professionals, ongeacht hun vakgebied, minderjarige slachtoffers kunnen identificeren en hen in veiligheid kunnen brengen, zonder dat er sprake is van rolverwarring. De juridische behandeling van seksueel geweld, herstel door middel van zorg en compensatie, evenals de preventie van dit misbruik, moeten de kern vormen van ons collectieve antwoord. Deze beschermingsstrategie is gebaseerd op het optreden van de overheid en de inzet van alle professionals. Het is tijd om ons bewust te worden van de omvang van het incestprobleem in Frankrijk, om de stilte eromheen te doorbreken en om actie te ondernemen om onze kinderen te beschermen. De cijfers zijn er, en het is absoluut noodzakelijk om van preventie en bescherming van slachtoffers een nationale prioriteit te maken.

 

Het sluiten van de CIIVISE: onzin

Na dergelijk werk en dergelijke observaties zou het sluiten van de CIIVISE een aberratie zijn geweest en de regering heeft dit goed begrepen. Deze laatste besloot op 11 december om de Ciivise, een commissie die in het bijzonder verantwoordelijk is voor de strijd tegen incest, in stand te houden, maar de persoon die tot dan toe voorzitter was, rechter Edouard Durand, die door de verenigingen werd geprezen, eruit te verwijderen. Het wordt nu voorgezeten door Sébastien Boueilh, ex-rugbyspeler en oprichter van de vereniging “Colosse aux pieds d’église”, die strijdt tegen seksueel geweld in de sportomgeving.

De middelen en investeringen moeten echter op systematische wijze worden vertienvoudigd en uitgebreid naar alle gebieden van het land om kinderen en jongeren te beschermen.

De bescherming van kinderen wacht niet. Laten we voor ze zorgen, laten we ze spotten. _FS

 

Als u slachtoffer bent of bent geweest, zeg het dan:

0 800 100 811 vanuit het buitenland, gratis en anoniem.

www.temoignages.ciivise.fr

Lokale vereniging Frankrijk Victimes 978 Saint-Martin helpt slachtoffers: 0690 37 84 01 francevictimes978@gmail.com

Om het Ciivise-rapport te bekijken: https://t.ly/qJL-F

Samenvatting van het rapport:

https://t.ly/5DVVJ

 1,536 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: