RSA: Aline Hanson en Ramona Connor verwelkomen het besluit van de Raad van State

0

Zoals aangekondigd in onze donderdageditie, machtigt de Staatsraad de Collectiviteit om de heffing van 30% in te voeren op het basisgedeelte van de RSA, en wijst daarmee het verzoek van de voormalige prefect af. COM-voorzitter Aline Hanson en vice-voorzitter Ramona Connor reageerden op dit besluit, dat op 30 november werd aangekondigd.

President Aline Hanson en vice-president Ramona Connor verwelkomen deze beslissing. Dit "laat zien dat de oplossingen voor de structurele problemen waarmee de gemeenschap wordt geconfronteerd voornamelijk liggen in het gebruik van de bevoegdheden die ons door de organieke wet zijn verleend", zei de COM in een persbericht. De president en de vice-president onderstrepen ook de verdiensten van hun strategie: “Uit het RSA-dossier blijkt dat, in tegenstelling tot onze voorgangers, de meerderheid weet hoe ze de door de organische wet geboden hefbomen moeten gebruiken: we hebben een wetgevende machtiging gevraagd en verkregen om de RSA te hervormen en tegelijkertijd, door middel van een ongekende belastingmaatregel die op het hoogste niveau is gevalideerd, zullen we erin slagen om vanaf het lopende boekjaar de verplichte uitgaven in verband met de financiering van een op nationaal niveau vastgesteld sociaal beleid te beheersen en duidelijk ongeschikt voor ons territorium ”. De COM-diensten worden daarom ingeschakeld om dit besluit ten uitvoer te leggen.

 4,761 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: