VOORSCHRIFTEN: Procedure voor het aanvragen van vergunningen voor het uitvoeren van commerciële activiteiten in het SXM National Nature Reserve

0

Staatsdiensten informeren gebruikers over de verlenging van de jaarlijkse vergunningsprocedure voor het uitoefenen van een commerciële activiteit, maritiem of land, binnen het Nationaal Natuurreservaat van Saint-Martin.

De uitoefening van een handelsactiviteit moet vooraf onderworpen zijn aan de neerlegging, bij de beheerder van de RNN, van een dossier met daarin: • het machtigingsaanvraagformulier te verkrijgen bij de beheerder van de RNN;

• de administratieve documenten waarmee met name de naleving van de regelgeving (Frans en/of internationaal) van de commerciële activiteit waarop de aanvraag betrekking heeft, kan worden aangetoond.

Aanvragen worden uiterlijk 15 december 2022 ingediend: • op het terrein van de beheerder van RNN, gevestigd op Hope Estate;

OU

• elektronisch naar het volgende adres: reservenat.ashley@gmail.com

Vervolgens zal een Technisch Comité worden samengesteld bestaande uit de beheerder van het Nationaal Natuurreservaat en de betrokken overheidsdiensten om de vergunningplichtige dossiers te selecteren.

Deze machtiging is 1 jaar geldig vanaf de datum van de beslissing van de beheerder. Het kan worden opgeschort bij door de beheerder en/of de bevoegde autoriteiten geconstateerde onregelmatigheden.

 5,682 totale weergaven, 7 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: