Wederopbouw: het is noodzakelijk om een ​​kaart met risicogebieden opnieuw te definiëren

0

De eerste stap in de reconstructie van Saint-Martin is het opstellen van een gevarenkaart, dat wil zeggen een kaart die de karakterisering weergeeft van de natuurverschijnselen waaraan het risicobekken wordt blootgesteld. Het maakt het mogelijk om de verschillende gevarenzones te lokaliseren en te prioriteren, voornamelijk op basis van hun intensiteitsniveau en hun waarschijnlijkheid van optreden. In Saint-Martin bestaat het risico van onderdompeling, het risico van overstromingen en het risico van aardbevingen.

Gezien de door Irma veroorzaakte schade moet het door de Staat in 2011 opgestelde natuurlijke risicopreventieplan worden herzien. Er komen nieuwe zogenaamde kwetsbare zones en daar wordt onder bepaalde voorwaarden leefgebied verboden of toegelaten. Zonder twijfel "zal het land worden verkleind", kondigt de prefect Philippe Gustin, interministerieel afgevaardigde voor de wederopbouw van Saint-Martin, aan. Op basis van deze nieuwe inventarisatie van gevaren zal laatstgenoemde een "doctrine" definiëren die ten minste moet worden aangenomen door de Gemeenschap die bevoegd is op het gebied van stedenbouw.

Ten slotte wil de staat bij de wederopbouw absoluut het concept van duurzame ontwikkeling integreren. 'De belangrijkste rijkdom van het eiland in zijn geheel is de omgeving', zegt hij.

Meer details op www.soualigapost.com

 6,864 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: