Orkaanpreventie: start onderhoudswerkzaamheden aan de geul

0

Het orkaanseizoen 2023 begon officieel op 1 juni en de bedrijven in opdracht van de Collectiviteit beginnen begin juni met het schoonmaken van de ravijnen om te eindigen voor de piek van het orkaanseizoen.

De Collectiviteit van Saint-Martin neemt de missie op zich om de ravijnen, sloten en uitlaten van de vijvers te onderhouden, die een cruciale rol spelen bij de afvoer van afstromend water. Het onderhoud ervan is essentieel om het risico op overstromingen te verminderen. De geulen en sloten van het gebied zijn onderhevig aan natuurlijke afzettingen van sediment, een wildgroei aan planten en soms het verschijnen van ijsopstoppingen die de goede doorstroming van het water in geval van een overstroming belemmeren. Dit jaar zullen de bedrijven die door de Collectiviteit zijn gemandateerd, beginnen met onderhoudswerkzaamheden vanaf begin juni en eindigen eind augustus, vóór het hoogtepunt van het orkaanseizoen. Het groenafval dat op de verschillende sites wordt gewonnen, zal naar de Grandes-Cayes-ecosite worden vervoerd, waar het zal worden gerecycleerd tot compost. Om deze onderhoudsacties te optimaliseren, herinnert de Collectiviteit eraan dat het aan de lokale bewoners is om de oevers en de omgeving van de ravijnen op hun eigendommen te onderhouden.

Het groenafval mag niet in de ravijnen worden gedumpt of bij het huisvuil worden gemengd, maar moet worden afgevoerd naar het Galisbay-afvalcentrum, dat gratis is voor particulieren en geopend is van maandag tot vrijdag van 8 tot 16 uur en op zaterdag van 8 tot 12 uur.

 1,940 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: