Prefectuur: voor het publiek toegankelijke instellingen (ERP)

0

Staats- en gemeenschapsdiensten merken op dat een groot aantal inrichtingen, met name hotels en commerciële panden, zonder toestemming zijn geopend of heropend.

Overeenkomstig de bouw- en huisvestingscode is de opening van een voor het publiek toegankelijke instelling onderworpen aan een verzoek om voorafgaande toestemming gericht aan de president van de gemeenschap. Bij inrichtingen met een lage openbare capaciteit is een voorafgaande aangifte voldoende.

ERP-operators die deze verplichte administratieve procedure niet hebben uitgevoerd en die niet hebben verzocht om de passage van de veiligheidscommissie vóór de opening van hun vestiging, worden verzocht contact op te nemen met de diensten van de gemeenschap voor inrichtingen met een lage capaciteit voor het publiek (5e categorie, exclusief slaapvertrekken), en de prefectuur voor de anderen.

De gemeenschaps- en staatsdiensten zullen de verzoeken onderzoeken en de bevoegde veiligheidscommissie samenstellen voor een controlebezoek aan de inrichting en haar faciliteiten.

Er zij aan herinnerd dat voor elke inbreuk op de geldende regelgeving een boete van 5 kan worden opgelegdEme categorie, zo vaak toegepast als er dagen zijn zonder controlebezoek, zonder vergunning of openingsverklaring, d.w.z. 1 euro per openingsdag.

 5,934 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: