Prefectuur: recht op weerwoord

0

Naar aanleiding van het artikel gepubliceerd in de Faxinfo van 2 januari 2019 getiteld "Ranch du Galion, 20 paarden die met euthanasie worden bedreigd wegens gebrek aan financiële steun van de staat", wenste de prefectuur haar recht op weerwoord uit te oefenen.

“Na de cycloon IRMA vroeg de COD aan de SXM-rijdersvereniging die verantwoordelijk is voor de Ranch du Galion om te stoppen met het rondzwerven van zijn paarden in het Mont Vernon-gebied om redenen in het bijzonder van verkeersveiligheid (artikel R 214-18 van de Rural Code) en na herhaalde klachten van veel eigenaren van onroerend goed. De operatie om de paarden te herstellen duurde bijna een jaar om verschillende, vooral technische redenen. 

Het bleek dat deze zwervende paarden ook van andere eigenaren waren, maar dat ze voor het grootste deel niet waren geïdentificeerd of gechipt, in tegenstelling tot wat de Rural and Maritime Fisheries Code bepaalt. Deze identificatie en registratie zijn immers verplicht op kosten van de eigenaar (artikel L. 212-9 en D. 212-54 van de Landelijke Code, ministerieel besluit van 25 juni 2018). De voedsel-, land- en bosdienst van de prefectuur (SAAF) van Saint Barthélemy en Saint Martin heeft daarom de vereniging van SXM-rijders en deze eigenaren gevraagd om deze situatie te regulariseren en over te gaan naar de update van hun administratief dossier bij het Franse Instituut voor Paard en Paardrijden. Wat gebeurt er voor de vereniging SXM ruiters in het bijzonder door de aanstelling van een sanitaire dierenarts betreffende de gezondheid en het welzijn van zijn paarden. In feite moeten als huisdier gehouden paardachtigen door hun eigenaar in een goede staat van gezondheid en onderhoud worden gehouden (artikel 1 van het decreet van 25 oktober 1982). 

Na commerciële overeenkomsten en transacties is de vereniging SXM ruiters bezig deze paarden te verwerven van eigenaars die aan het wandelen waren. Geen van deze paarden is in de steek gelaten door hun eigenaren. Na de cycloon IRMA heeft de SAAF van de prefectuur, die sinds 2 juni 2018 de DAAF territoriale eenheid van Saint Barthélemy en Saint Martin is geworden, permanent contact onderhouden om de vereniging van SXM-rijders te ondersteunen bij de regularisatie van haar administratief dossier als centrum van paardenbezit en om daarmee financieringsoplossingen te zoeken.

Sinds de cycloon IRMA heeft de vereniging les cavaliers SXM dertigduizend (30) euro steun ontvangen van de Fondation de France en drieduizend (000) euro van de delegatie naar het beleid van de stad van de prefectuur voor de '' helpen bij de rehabilitatie van zijn manege en zorgen voor de goede gezondheid en het welzijn van de paarden waarvoor hij verantwoordelijk is.

Omdat het SXM-rijdersverenigingsproject in aanmerking komt voor het LEADER-programma (3 euro uit het Europese ELFPO-fonds, bestemd voor projecten in de landbouw- en veeteeltsector), adviseerde de UT DAAF om de vereniging les cavaliers SXM in oktober 000 om de link te nemen van degenen die verantwoordelijk zijn voor dit programma bij de Collectiviteit van Saint-Martin. Tot op heden is de aanvraag voor financiering van de vereniging SXM rijders nog niet rond. 

Tot op heden is er geen euthanasie van paarden van de SXM ruitersvereniging gepland ”. 

 6,261 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: