EPP: naar groenere energie in Saint-Martin…

0

Deze dinsdag 4 oktober 2022 ondertekenden de Staat en de Collectiviteit van Saint-Martin de intentieverklaring voor de uitvoering van het Meerjarig Energieprogramma (PPE) voor een betere realisatie van de energietransitie op het grondgebied van Sint-Maarten.

De afspraak was gemaakt op het kantoor van de prefectuur voor dit plechtige moment met betrekking tot de energietoekomst van het eiland. Vincent Berton, afgevaardigd prefect van de noordelijke eilanden, en Bernadette Davis, 2Eme vice-voorzitter van de Collectiviteit van Saint-Martin en voorzitter van de delegatie Leefomgeving en van de Commissie Economische Zaken werden omringd door Émilie Nahon, directeur van het duurzame en veerkrachtige ontwikkelingsproject voor Saint-Martin in de prefectuur, Pierre Fontaine, adviseur van de directeur-generaal van het directoraat-generaal Energie en Klimaat (DGEC), Christophe Avognon, directeur van EDF Archipel Guadeloupe en Laurent Guillaume verantwoordelijk voor de afdelingen Milieu, Water en Energie van de Gemeenschap. Na de vergadering van de stuurgroep van het meerjarig energieprogramma (PPE), bestaande uit de staatsdiensten, de collectiviteit van Saint-Martin, vertegenwoordigers van de EDF-diensten en het Agence De l' Environment and Energy Management (ADEME), heeft de Saint-Martin energie vergroeningsmachine is gestart. Saint-Martin wordt als eilandgebied beschouwd als een niet-verbonden zone (ZNI). Als zodanig werkt Saint-Martin volgens het principe van nationale solidariteit via tariefegalisatie, waardoor ZNI-consumenten kunnen profiteren van de gereguleerde tarieven die van toepassing zijn op het vasteland van Frankrijk, door 25% van de energieproductie te betalen, waarvan de totale kosten hoger zijn dan die van de andere kant van de oceaan. Deze situatie veroorzaakt extra kosten voor de netbeheerder en exclusieve leverancier (EDF). Het elektriciteitssysteem van Saint-Martin is bijzonder en kwetsbaar, aangezien 95% van de energie van koolstof afkomstig is van de thermische centrale in Galisbay en beheerd door EDF. Het gebrek aan verbinding met andere gebieden en de ecologische impact van dergelijke energieproductie vereisen volgens de prefect vooruitgang met een echte inspanning op het gebied van energie en ecologische transitie. Dit initiatief heeft tot doel om binnen 25 jaar 8% groene energieproductie te realiseren door hernieuwbare energiebronnen te ontwikkelen (fotovoltaïsche energie, windenergie, biobrandstof, vaste of vloeibare biomassa, enz.) en door het energieverbruik te beperken (ecologische gloeilamp, isolatie, enz.). Het meerjarig energieprogramma is een basisdocument dat tot doel heeft de doelstellingen en uitdagingen van het energiebeleid van elk gebied te specificeren, de richtlijnen voor de ontwikkeling van elektrische systemen vast te stellen, de risico's en moeilijkheden in verband met de uitvoering ervan te identificeren en het werk van de openbare acteurs. De intentieverklaring voor de uitvoering van de PBM ondertekend tussen het Rijk en de Collectiviteit is een eerste stap op weg naar groenere energie. Tegen de volgende stuurgroep, die gepland staat voor december 2022, zal een algemene energiecode worden opgesteld met behulp van een vereenvoudigde opstellingsprocedure door een technische commissie en voorgelegd aan de territoriale raad. _Vx

 4,754 totale weergaven, 4 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: