HAVEN VAN GALISBAY: Afsluiting van het overleg voorafgaand aan het uitbreidingsproject

0

Op vrijdag 12 april 2024 werd bij het CCISM de openbare consultatie-restitutiebijeenkomst gehouden als onderdeel van het havenuitbreidingsproject van Galisbay. Het is tijd om de balans op te maken.

Het voorbereidende overleg, dat op 27 februari van start ging, onder toezicht van de nationale commissie voor publiek debat, zal het mogelijk hebben gemaakt dat de bevolking volledig betrokken kon worden bij het project voor de uitbreiding van de haven van Galisbay. Ter herinnering: de publieke consultatie wordt officieel afgesloten op 21 april. De bevolking wordt tot deze datum uitgenodigd om hun gevoelens over het uitbreidingsproject te delen via de havenwebsite (zie informatie). De restitutievergadering van al het uitgevoerde werk vond plaats op vrijdag 12 april voor een kleine bijeenkomst in aanwezigheid van Alain Richardson, 1e vice-president van de COM, en Albéric Ellis, directeur van het havenbedrijf. Gedurende de gehele duur van het vooroverleg, dat bestond uit 8 thematische workshops die aan debatten werden onderworpen, 9 openbare bijeenkomsten, 2 mobiele debatten en een “Open Port”-dag, werden tijdens de aanwezige debatten 78 vragen gesteld aan het projectmanagement; de antwoorden werden gegeven door 13 gekozen functionarissen en deskundige sprekers. Er namen 139 mensen deel aan de workshops, waarbij de deelname werd gekenmerkt door een klein maar zeer gemobiliseerd, gekwalificeerd publiek. Wat de publieksvoorlichting betreft zijn er 1000 flyers verspreid, is 100% van de debatten uitgezonden, zijn er 5815 herhalingen beluisterd en hebben 427 bezoekers het haventerrein bezocht. De belangrijkste lessen van de raadpleging draaien om de impact van het uitbreidingsproject: impact op de soevereiniteit en de algehele aantrekkelijkheid van Saint-Martin, het transport van goederen en logistiek, toerisme, het milieu, het lokale havenecosysteem, het verkeer, de watervoorraden, bedrijven en werkgelegenheid, lokale financiën en het georganiseerde maatschappelijk middenveld en inwoners. Wat vooral uit de feedback van de bevolking naar voren komt, heeft betrekking op onderwerpen als de lokale werkgelegenheid voor jongeren, de bevoorrading bij natuurrampen, drinkwater, het concurrentievermogen en de verwachte voordelen voor het gebied. Alain Richardson herinnerde aan het belang van constante toegang tot het eiland: “De haven met zijn uitbreiding zal ons grondgebied in staat stellen de veiligheid te garanderen op het gebied van de toegankelijkheid van mensen en goederen. Irma was een evenement dat de ogen van velen heeft geopend en dit project maakt er deel van uit het territoriale project van de Gemeenschap is het een locomotief voor ontwikkeling. Momenteel is de opvangcapaciteit niet op peil volgens Albéric Ellis, die in 6.000 aan Franse kant meer dan 2023 cruisepassagiers telt: “Veiligheid vereist de omvang van de structuur, we moeten op zoek gaan naar meer verkeer”. Vervolg in onze volgende editie. _Vx

  Info:

www.portdemarigot.com/extensie

 510 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Juni: Seksuele Gezondheidsmaand

Het Regionale Gezondheidsagentschap (ARS) en COREVIH lanceren een informatie- en bewustmakingscampagne gewijd aan de maand van seksuele gezondheid, die onder meer tot doel heeft ...
%d bloggers zoals deze pagina: