Bromaatverontreiniging: Kraanwater zou midden december moeten terugkeren!

0

Na de ontdekking van de aanwezigheid van bromaten in het gedistribueerde water, koos het EEASM, na verschillende technische oplossingen te hebben bestudeerd, voor een desinfectie van het water geproduceerd door chloordioxide, ter vervanging van het momenteel gebruikte product.

Aan het einde van de verschillende consultaties en verplichte fasen is het installatiewerk van de chloordioxidegeneratoren nu voltooid. Deze apparaten, die erop gericht zijn de kwaliteit van het water chemisch te beïnvloeden om de bromaten te laten verdwijnen, zullen dit weekend in gebruik worden genomen met de eerste tests voor inbedrijfstelling, met een verwacht "einde van de crisis" op half december.

Dit werk kan onvoorziene veranderingen in de organoleptische parameters van het water veroorzaken (uiterlijk, geur, enz.). In dit verband herinnert het EASM eraan dat de door de ARS vastgestelde verbodsmaatregelen met betrekking tot het verbruik van stadswater tot nader order van kracht blijven.

Gedurende het hele proces heeft het EDEO een campagne van regelmatige metingen gepland om de evolutie van de resultaten te meten en indien nodig de bepalingen aan te passen, met als uiteindelijk doel het vinden van water dat niet alleen voldoet aan gezondheids- en regelgevende verplichtingen, maar ook voor de visie op openbare dienstverlening en duurzame ontwikkeling die het EDEO sinds zijn oprichting heeft bekleed. De investering die is gedaan om de ontwikkeling van bromaten tijdens distributie te stoppen, vertegenwoordigt een budget van € 300 en profiteert van financiële steun van de staat (000%) en de Gemeenschap (50%).

Afvalwaterzuiveringsinstallatie Pointe des Canonniers

De afvalwaterzuiveringsinstallatie van Terres Basses moet essentiële renovatiewerkzaamheden ondergaan, waarbij de installatie voor een geschatte periode van 30 dagen moet worden stilgelegd. Bezorgd over de economische ontwikkeling en de aantrekkelijkheid van het gebied, besloot de EDEO-M om na het toeristenseizoen met deze werkzaamheden te beginnen.

Stroomopwaarts hiervan zullen verschillende huidige milieutests worden uitgevoerd die volkomen onschadelijk zijn voor het milieu en geen invloed hebben op de sanitaire kwaliteit van zwemwater, om de hypothesen van de trajecten van de effluenten in de aangrenzende wateren te bevestigen en te anticiperen op mogelijke maatregelen. serres te plaatsen. Het EEASM zal uiteraard over het onderwerp communiceren tijdens de uitgevoerde tests.

Sanitatienetwerk van Grand-Case

De aanleg van het Grand-Case rioleringsnet zal op maandag 25 november starten en zal over een geschatte duur van tien maanden plaatsvinden.

Het gekozen proces voor dit grote project is niet gebaseerd op een klassieke zwaartekrachtstroom, maar op een systeem voor het aanzuigen van afvalwater van specifieke collectoren.

Deze werken zijn van kapitaal belang omdat ze ervoor zorgen dat alle bewoners verbinding kunnen maken met een collectief netwerk, dat tot dusver niet bestond.

Om deze toekomstige verbinding mogelijk te maken, heeft een ontwerpbureau in opdracht van het EDEOM speciaal opdracht gegeven om individuen en handelaren te ontmoeten en hen het beste te ondersteunen bij hun aanpak.

Omdat het EDEO zich volledig bewust is van de gevolgen van dit werk, of het nu gaat om het verkeer of het belemmeren van de lokale economie, is hun planning bijzonder bestudeerd. Zo zullen de interventies op de Bertin Maurice-boulevard pas starten als het toeristenseizoen ten einde loopt, in april 2020. Werken rond scholen zal strikt beperkt blijven tot schoolvakanties.

De eerste fase van het project betreft de rue des Palourdes, cours Fridgy en het bovenste deel van de rue des Ecoles, en loopt van 25 november tot 20 december.

Tijdens de duur van de werkzaamheden zal een gedetailleerde communicatie worden opgesteld, met name om de bewoners en de bevolking in staat te stellen kennis te nemen van specifieke wijzigingen in verband met parkeren en wegverkeer.

De EEASM dankt u voor uw begrip en voor het welkom dat u kunt geven aan de tussenliggende teams, dit ten behoeve van het verbeteren van de waterdienst en duurzame ontwikkeling van het grondgebied.

 3,527 totale weergaven, 4 weergaven vandaag

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: