POLITIEK: Een terugblik op de Territoriale Raad van 4 december 2023

0

De Territoriale Raad kwam op maandag 4 december in plenaire vergadering bijeen om te beraadslagen over negen punten op de agenda.

De adviseurs begonnen de sessie met de creatie van de titel van Chef Restaurateur de Saint-Martin, die toegang geeft tot belastingvoordelen voor, met name, het uitvoeren van werk. De vereniging van Chefs Restaurateurs is aan deze creatie verbonden zodat de titel aansluit bij de realiteit van de horecasector, in harmonie met de acties ondernomen sinds 2022. Als tweede punt op de agenda hebben de beraadslagingen 2, 3 & 4 ervoor gezorgd mogelijk om de nieuwe grenzen van de buurtraden vast te stellen, die nu 6 tellen: 1- Orléans District, Oriental Bay, Oyster Pond; 2- Grand-Case, La Savane, Cul-de-Sac, Anse Marcel; 3- Colombier, Rambaud, Saint-Louis, Friar's Bay; 4- Concordia, Agrément, Galisbay, Hameau du Pont; 5- Marigot, Sint-Jacob, Bellevue; 6- Zandgrond, Nettle Bay, Terres Basses. Er werd ook een constitutief handvest aangenomen dat de buurtraden regelt. Voor beraadslaging 5 heeft de Territoriale Raad de tabel met vaste banen in de Gemeenschap gewijzigd. Deze aanpassingen betreffen het wegvallen van functies in boventallige functies, het creëren van nieuwe functies ten aanzien van het nieuwe organigram en de noodzakelijke aanpassingen. Deze wijziging heeft tot doel volledige consistentie tussen functies te garanderen, toezicht- en samenwerkingsrelaties duidelijk te definiëren en een effectieve verdeling van taken en verantwoordelijkheden te bevorderen. In beraadslaging 6 werd de leden van de Territoriale Raad opgeroepen om de strategie voor de blauwe economie van Saint-Martin over te nemen. De COM heeft een projectmanager voor de blauwe economie aangesteld die, in samenwerking met regionale partners, zal zorgen voor de implementatie van de strategie, met de volgende missies: leiding geven aan het territoriaal overheidsbeleid op het gebied van de blauwe economie, economische spelers ondersteunen en projecten structureren en ervoor zorgen dat samenwerking en partnerschapsrelaties. De achtste beraadslaging bestond uit het stemmen voor een wijzigingsbesluit over de begroting 2023, inclusief een wijziging met betrekking tot hoofdstuk 012 – Personeelskosten, dat voorziet in een verhoging van de kredieten met een bedrag van 6 miljoen euro. Het laatste beraad dat tot doel had bepaalde verantwoordelijkheden te delegeren aan het bestuurscollege voor de periode 2023-2027 is van de agenda gehaald en zal later worden gepresenteerd. _Vx

 847 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: