Politiek: de vaardigheden van de 4 nieuwe vice-voorzitters van de COM

0

De vier vice-presidenten werden gekozen door de leden van de Territoriale Raad tijdens de inhuldigingsceremonie op zondag 3 april, maar ontvingen hun delegatie pas een week later, op 11 april. Volgens de administratieve procedure moest de voorzitter van de Collectiviteit vier territoriale decreten ondertekenen en delegeren aan Alain Richardson, Frantz Gumbs, Dominique Democrite-Louisy en Michel Petit.

 

1e ondervoorzitter: Alain Richardson

Louis Mussington wees Alain Richardson de taken op het gebied van financiën, belastingen en economische ontwikkeling toe. Dit omvat belastingdelegaties; financiën; economische ontwikkeling ; ondersteuning en economische promotie, sociale economie, solidariteit en innovatie; strategieën en prognoses; toerisme ; groene groei en blauwe economie.

Alain Richardson zal met name verantwoordelijk zijn voor budgetten, rekeningen en cash. Hij zal de economische strategie van de COM ontwikkelen en aansturen, en het "territoriale plan voor economische ontwikkeling, innovatie en internationalisering" uitvoeren en monitoren. Hij zal ook de belastinghervorming moeten leiden.

2e vice-voorzitter: Frantz Gumbs

Frantz Gumbs is verantwoordelijk voor de Pôle Cadre de Vie, met name beleid met betrekking tot stadsplanning, ruimtelijke ordening, grond/vastgoed, huisvesting, bezettingen van het openbaar domein, infrastructuren en netwerken, openbare constructies en beheer van het COM-erfgoed, water , klimaat/lucht/energie, beheer van serres aan de kust en onderhoud van groene ruimten, milieu en netheid, architectuur .

Hij zal met name het stedenbouwkundig en ontwikkelingsplan van Saint-Martin, het lokale stedenbouwkundige en huisvestingsplan en het territoriale afvalverwerkingsplan moeten opstellen en uitvoeren, de meerjarenprogrammering van de energie moeten testen, de energiecode.

3e ondervoorzitter: Dominique Democriet-Louisy

Louis Mussington vertrouwde Dominique Democrite-Louisy zaken toe die verband houden met menselijke ontwikkeling (werkgelegenheid, leerlingwezen, beroepsopleiding, culturele activiteiten en grote evenementen, sport, jeugd, gemeenschapsleven, stadsbeleid en buurtleven, lokale democratie en burgerparticipatie, burgerrechten, onderwijs en buitenschoolse activiteiten, studentenleven/succes en universitaire promotie).

Dominique Democrite-Louisy zal met name het beleid inzake toegang tot de werkgelegenheid, het contract voor het territoriale ontwikkelingsplan voor opleiding, het culturele en evenementenbeleid van de Collectiviteit, het sportbeleid van de COM, de uitvoering van het contract van de stad moeten aansturen. Ook staat zij in contact met de CTOS.

4e ondervoorzitter: Michel Petit

Michel Petit is verantwoordelijk voor de afdeling Solidariteit en Gezin, die zich bezighoudt met gezondheidsbeleid, sociale en medisch-sociale ontwikkeling, beleid met betrekking tot kinderen en gezinnen, persoonlijke autonomie, integratie en huisvesting, de strijd tegen uitkeringsfraude.

Het zal met name de Solidariteitsplannen, het beleid voor ouderen en gehandicapten, het beleid ter voorkoming van huuruitzettingen en het territoriale plan voor toegang tot huisvesting voor kansarmen sturen en ontwikkelen. Het zal toezicht houden op subsidies aan verenigingen voor sociale actie.

het laden

over de auteur

Geen reacties