BELEID: De COM wil inzetten op de blauwe economie

0

"Gezien de kwetsbaarheid van het gebied voor extreme weersomstandigheden in combinatie met een economie die bijna uitsluitend op toerisme is gericht, moet de economische strategie van het eiland worden heroverwogen", schat de gemeenschap. Ze wil dus meer inzetten op een "blauwe economie". Hiervoor wil het ondersteund worden bij de ontwikkeling van zijn strategie en heeft het zojuist een openbare oproep tot concurrentie gelanceerd.

De dienstverlener zal een diagnose moeten stellen van het grondgebied van Saint-Martin in termen van de blauwe economie, "een toekomstgerichte strategie ontwikkelen dankzij een gezamenlijke visie van de verschillende actoren van het grondgebied" en het beheer van de uitvoering van de gedefinieerde strategische acties.

De aangenomen strategie zal "het onbenutte potentieel van de blauwe economie moeten mobiliseren ten gunste van werkgelegenheid en groei in het gebied". "Dit werk moet het uiteindelijk mogelijk maken om bestaande banen veilig te stellen en nieuwe inkomstenbronnen aan te boren, terwijl tegelijkertijd de biodiversiteit en de bescherming van mariene en kustecosystemen wordt gewaarborgd", stelt de GMO, die de actoren van de betrokken sectoren en plannen om een ​​fundament te leggen voor de blauwe economie.

De kosten van de ondersteunende dienst worden geschat op ongeveer 200 euro.

 6,169 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: