INVESTERINGSPLAN VAARDIGHEDEN: Fondsen ter ondersteuning van projectleiders 

0

Geïnitieerd door de Collectivity of Saint-Martin als onderdeel van het Skills Investment Plan (PIC), is het systeem dat de ontwikkeling van nieuwe vormen van ondersteuning voor ondernemerschap in het gebied mogelijk maakt, verlengd tot 30 juni 2022. 

Zo begeleidt de Collectiviteit, in het kader van het investeringsplan voor vaardigheden (PIC), het publiek uit de prioritaire wijken (Sandy-Ground en Quartier d'Orléans) bij hun project voor de oprichting van bedrijven, door de opleidingskosten te dekken die nodig zijn voor de afronding van het project. 

  De belangrijkste doelstellingen:

• Verwijder de obstakels voor het opzetten van een bedrijf

• Bevorderen van economische dynamiek en ondernemerschap in aandachtswijken 

• Versterken van de professionele integratie door het oprichten van bedrijven.

  In aanmerking komende doelgroep:

Elke projectleider van Sandy-Ground of Quartier d'Orléans, werkzoekende geregistreerd bij de Pôle Emploi, elke persoon in een precaire situatie (vooral vrouwen), wiens project levensvatbaar wordt geacht maar een vervolgopleiding vereist waarvan de kosten niet kunnen worden gedekt door een andere structuur. De Collectiviteit grijpt dan ook in als allerlaatste redmiddel om de opleiding van de projectleider te financieren en hem in staat te stellen zijn project te voltooien. 

Dit toestel wordt onderhouden tot 30 juni 2022, haast u!

Voor elk contact: Fabiola RIOUAL – PIC Project Manager – Delegation for Human Development – ​​​​Collectiviteit van Saint-Martin: 0690 18 11 03

 6,782 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: