ERFGOED: De historische locatie van Diamond Estate verwoest met graafmachines!

0

Het is met oneindige droefheid en evenveel woede dat de minister van Volkshuisvesting, Milieu, Ruimtelijke Ordening en Infrastructuur van Sint Maarten, Egbert Doran, reageerde na de verfoeilijke vernietiging van de historische plek van de plantage "Diamond Estate", illegaal gepleegd in de nacht van maandag 23 t/m dinsdag 24 januari door een bouwmachine.

Deze plek met een rijke geschiedenis, gelegen op de grens tussen Cole Bay en Bellevue, is elk jaar op 1 juli het onderwerp van een herdenkingsceremonie "Emancipation Day", ter ere van de tot slaaf gemaakte mannen, vrouwen en kinderen die uit de slavernij werden bevrijd in het Koninkrijk der Nederlanden op 1 juli 1863.

Deze historische plek is helaas uit het lokale landschap verdwenen na een strafbaar feit gepleegd door een of meer onoplettende personen.

Een vastgoedspeculatie zou aan de basis kunnen liggen van deze aanval op de geschiedenis en het collectieve geheugen van de bewoners van de twee delen van het eiland.

De regering van Sint Maarten, die gisteren bijeenkwam, zei dat "alles zal worden gedaan om de daders van deze onuitsprekelijke daad voor het gerecht te brengen". _AF

 3,278 totale weergaven, 6 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

Waarschijnlijk begin van de griepepidemie

In Saint-Martin neemt het aantal consulten voor een griepachtige ziekte sinds half november toe, meldt het laatste bulletin van het Institute for Public Health Surveillance (...
%d bloggers zoals deze pagina: