Statistische instrumenten: concrete vooruitgang

0

Zoals we dinsdag hebben aangekondigd, kwamen de leidinggevenden van de ultraperifere Europese regio's (ultraperifere regio's) onlangs bijeen op Madeira, in aanwezigheid van de minister voor overzeese Ericka Bareigt. De voorzitter van de Community, Aline Hanson, was aanwezig bij deze 21ste conferentie waarbij de overeenkomst tot oprichting van het RUP-Energie-netwerk door alle voorzitters werd ondertekend. Aan de zijlijn van de sessies bespraken de deelnemers hun moeilijkheden met de minister. Aline Hanson sprak met name over "de urgentie om Sint-Maarten het statistische instrument te geven dat nodig is voor zijn erkenning als NUTS-regio van Europa", kondigde de COM aan. Ten slotte verbond de minister zich ertoe "voor te stellen de integratie van specifieke bepalingen in het Real Equality Overseas Bill". _EH

 5,610 totaal bekeken

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: