DIGITAAL: COM-conventie – Dauphin Telecom: maak van digitale inclusie een prioriteit!

0

Om digitale onevenwichtigheid te voorkomen, heeft de gemeenschap van Saint-Martin de meerderheid van haar scholen uitgerust met IT- en internethulpmiddelen. Het ondersteunt ook de initiatieven van verenigingen die cyberspaces willen creëren voor mensen in moeilijkheden.

De overeenkomst, die maandag 11 december werd ondertekend tussen de Gemeenschap, vertegenwoordigd door de vice-president Dominique Louisy en de territoriale adviseur belast met het verenigingsleven, Martine Beldor, en het bedrijf Dauphin Telecom, vertegenwoordigd door haar directeur Eve Riboud, bewijst dat de wens van beide partijen om samen te werken voor een eerlijke toegang tot nieuwe technologieën, een belangrijke factor bij integratie en sociale inclusie.

Om dit te bereiken zal de Gemeenschap samenwerken met tien verenigingen die actief zijn in de jeugdsector, in de meest achtergestelde buurten. Het zal de aanleg van tien telefoonlijnen en de werkzaamheden voor internettoegang voor zijn rekening nemen.

Dauphin Telecom zal op zijn beurt de exploitatie van de 10 lijnen en hun toegang tot internet verzekeren, volgens de bepalingen van de overeenkomst.

Deze overeenkomst, die voor drie jaar wordt verlengd, maakt deel uit van de acties die worden uitgevoerd door het Lokale Veiligheids- en Delinquentiepreventiecontract (CLSPD) en de Gemeenschap, ten gunste van openbare preventie en veiligheid en gelijkheid voor alle burgers die met nieuwe technologieën worden geconfronteerd.

het laden

over de auteur

Geen reacties