Implementatie van de nieuwe procedure voor de afgifte van de nationale identiteitskaart

0

Als onderdeel van de modernisering van de uitgifte van de nationale identiteitskaart (CNI) in de gemeenschappen Saint-Martin en Saint-Barthélemy, informeert de dienst Burgerlijke stand van de gemeente Saint-Martin de bevolking dat hij zal geen verzoek kunnen indienen voor een nationale identiteitskaart, tussen 27 februari en 24 maart 2017, de tijd voor de diensten om de oude procedure af te ronden en de nieuwe te installeren. De diensten blijven echter openstaan ​​voor alle andere verzoeken en de uitgifte van tickets.

Vanaf 24 maart 2017 worden verzoeken om een ​​identiteitskaart van Saint-Martin rechtstreeks in Martinique verwerkt, volgens dezelfde veilige procedure als voor biometrische paspoorten. Het formaat van de nieuwe elektronische identiteitskaart blijft ongewijzigd en gratis (behalve in geval van verlies). Vanaf 24 maart 2017 is het mogelijk om een ​​vooraanmelding voor een nationale identiteitskaart online in te vullen op de website van het nationale agentschap voor beveiligde effecten https://predemande-cni.ants.gouv.fr/.

Elke gebruiker kan dan een identiteitsdocument aanvragen in elke gemeenschap (of gemeentehuis) die is uitgerust met een inzamelapparaat, en niet langer alleen in de woongemeente. Na het dossier te hebben onderzocht, wordt er een sms naar de aanvrager gestuurd met de mededeling dat hun titel aan de depositaris is verstrekt.

De gemeente Saint-Martin verontschuldigt zich voor deze tijdelijke onderbreking en dankt u voor uw begrip.

het laden

over de auteur

Geen reacties