Competitie voor bezettingsovereenkomsten voor restaurants op Îlet Pinel

0

Het eilandje Pinel is een van de parels van de toeristische activiteit van Saint-Martin in het hart van een ongerept natuurgebied. Sinds de jaren negentig huisvest het commerciële activiteiten, bestaande uit twee strandrestaurants en een souvenirwinkel.

Deze activiteiten genereren tientallen directe en indirecte banen. Het Conservatoire du littoral, beheerder van het kustgedeelte van het eilandje Pinel sinds 2004, voerde in 2008 een studie uit naar de valorisatie en milieu-integratie van het eilandje. Deze studie heeft het mogelijk gemaakt om de voorwaarden voor het uitoefenen van economische activiteiten in het kader van meerdere opeenvolgende tijdelijke bezettingsovereenkomsten te wijzigen. Deze veranderingen zijn doorgevoerd in de richting van een betere landschaps- en milieu-integratie: vermindering van water- en energieverbruik, gebruik van hernieuwbare energiebronnen ter vervanging van generatoren, vermindering van afval, installatie van droge toiletten, gebruik van natuurlijke materialen, enz.

In 2017 heeft een verordening bepaald dat economische activiteiten die zich in het openbaar domein bevinden, vooraf moeten worden geselecteerd. Zo werd in 2019 een eerste oproep tot concurrentie voor de exploitatie van de restaurants en de winkel van het îlet Pinel gedaan. 

Aan het einde van deze wedstrijd heeft het Conservatoire du littoral besloten om tijdelijke bewoningsovereenkomsten toe te kennen aan de huidige operatoren, rekening houdend met de kwaliteit van hun aanvragen.

Nadat een afgewezen kandidaat in beroep was gegaan, besloot de administratieve rechtbank in april 2022 om de tijdelijke bezettingsovereenkomsten voor de twee restaurants te beëindigen. Deze beëindiging gaat in per 22 juni 2022. Het Conservatoire du littoral wilde niet in beroep gaan tegen deze beslissing en start vandaag een nieuwe competitieprocedure voor bezettingsovereenkomsten voor de twee restaurants voor 6 jaar. De raadplegingsdocumenten zijn beschikbaar op https://urlz.fr/iz7N.

Voor tijdelijke bewoningsovereenkomsten die ingaan op 5 januari 2022 moeten vóór 1 september 2023 aanvragen worden ingediend.

Gezien de vertragingen in de procedure voor het selecteren van kandidaten en om de economische activiteit en de voorwaarden voor het verwelkomen van het publiek op het eilandje niet te schaden, zijn tot eind 2022 bezettingsovereenkomsten getekend met de exploitanten die een overgangstitel hebben.

het laden

over de auteur

Geen reacties

IEDOM-rapport: "Toerisme herstelt zich"

Bij de CCISM heeft het Issuing Institute for the Overseas Departments (IEDOM) gisteren het jaarverslag 2015 voor Saint-Martin onthuld, in aanwezigheid van de president van de ...