HUISVESTING: Allemaal gemobiliseerd tegen ondermaatse huisvesting

0

De gemeenschap van Saint-Martin, de staat en alle territoriaal competente en actieve actoren op het gebied van sociaal, huisvesting en leefgebied werken samen in dienst van de overeenkomst met betrekking tot de territoriale pool voor de strijd tegen onwaardige huisvesting (PTLHI).

Met het oog op de bestrijding van ondermaatse huisvesting, synoniem met sociale onzekerheid, wijdverbreide armoede en systeemrisico’s op het gebied van de volksgezondheid, heeft de gemeenschap van Saint-Martin, met de steun van de staat en alle betrokken belanghebbenden, verzocht om de oprichting van een territoriaal centrum voor de strijd tegen ondermaatse huisvesting (PTLHI). Deze pool werd opgericht als een partnerschapsstructuur bij prefectuurdecreet van 28 juni 2023 en heeft 13 leden: de COM, de prefectuur, de aanklager van de Republiek Basse-Terre, het ministerie van Milieu, Planning en Huisvesting van Guadeloupe (DEAL) , het Directoraat Economie, Werkgelegenheid, Arbeid en Solidariteit van Guadeloupe (DEETS), het Regionale Gezondheidsagentschap van Guadeloupe en de Noordelijke Eilanden (ARS), het kinderbijslagfonds (CAF), het algemene socialezekerheidsfonds van Guadeloupe en Saint-Martin (CGSS), het gemengde economiebedrijf van Saint-Martin (SEMSAMAR), het vastgoedbedrijf van Guadeloupe (SIG), Sikoa, HLM-dochteronderneming van de Action Logement Group, de Nationale Gendarmerie en de Territoriale Politie. Dit orgaan zal de rol hebben van het coördineren van de acties van alle belanghebbenden die betrokken zijn bij meldingen van onwaardige en/of onhygiënische huisvesting, een bevoegdheid die gedeeld wordt tussen de diensten van de COM en de Staat (in het bijzonder bevoegd op het gebied van de gezondheid van mensen). Het Centrum zal ernaar streven het territoriale beleid ter bestrijding van ondermaatse huisvesting in Saint-Martin te implementeren, te leiden en te evalueren, in samenwerking met het Lokale Huisvestingsprogramma (PLH), dat momenteel wordt ontwikkeld, en vervolgens met het toekomstige Territoriale Actieplan voor Huisvesting en Accommodatie van Mensen Dbenadeeld (PTALHPD). Het werk van de technische commissie van PTLHI zal worden uitgevoerd, niet alleen in verband met de ontwikkeling van de PLH en de PTALHPD, maar ook in samenwerking en consistentie met de ondersteunende missie van de ANRU (Nationaal Agentschap voor Stadsvernieuwing). De Uitvoerende Raad van 9 november 2023 besloot de overeenkomst met betrekking tot het Territoriaal Centrum voor de strijd tegen ondermaatse huisvesting tussen de gemeenschap van Saint-Martin, de staat en alle betrokken lokale belanghebbenden goed te keuren. _Vx

 1,107 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: