SOCIALE HUISVESTING: Ondertekening van de PEEC-overeenkomst

0

Op maandag 5 juni ondertekenden de Collectiviteit van Saint-Martin, de Staat en de Action Logement-groep een PEEC-overeenkomst (Deelname van werkgevers aan de bouwinspanning) om de ontwikkeling van het aanbod van sociale woningen op het grondgebied te versnellen. .

Met de wens om de woningvoorraad uit te breiden door fatsoenlijke woningen tegen betaalbare prijzen aan te bieden, bevestigen de betrokken actoren hun intentie om een ​​operationeel kader op te zetten door de tussenkomst van Action Logement in Saint-Martin toe te staan. De groep beheert de werkgeversparticipatie in de bouwinspanning op basis van een vijfjarige overeenkomst die is gesloten met de staat waarvan Saint-Martin lid is. Met deze PEEC-overeenkomst, ondertekend door Louis Mussington, voorzitter van de Collectiviteit, Vincent Berton, gedelegeerd prefect van de Noordelijke Eilanden en Bruno Arcadipane, algemeen voorzitter van de nationale vereniging Action Logement, zullen verschillende sociale acties worden ingezet door Action Logement: hulp voor eigenwoningbezit , huisvestingsrehabilitatie en toegang tot huurwoningen. In de afgelopen maandag ondertekende overeenkomst wordt ook rekening gehouden met steun voor de bouw, rehabilitatie en verwerving van woningen, evenals specifieke hulp voor kansarmen. Met een van de hoogste dichtheden in de Franse Republiek, heeft Saint-Martin zijn demografie in 40 jaar met acht zien vermenigvuldigen, de hoogste in Frankrijk. Voor de staat en de gemeenschap is gezamenlijk werk een noodzaak om dringende maatregelen te nemen ten gunste van de ontwikkeling van sociale huisvesting, vandaar de ondertekening van de PEEC-overeenkomst met de Action Logement-groep, die streeft naar een duurzaam partnerschap met en voor Saint -Martin. _Vx

 1,555 totaal bekeken

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: