De Iedom wil zich permanent vestigen in Saint-Martin

0

President Louis Mussington heeft maandag een ontmoeting gehad met de directeur van Iedom voor Guadeloupe en de noordelijke eilanden, Thierry Beltrand. Deze laatste  kondigde de heropening aan van de maandelijkse dienst van Iedom in Saint-Martin, vanaf juni. Op lange termijn wil de Iedom zich permanent in Saint-Martin vestigen, een aanpak die wordt ondersteund door de voorzitter van de Collectiviteit.

De Iedom produceert ook statistieken over de economie van Saint-Martin, met name door het verzamelen van bedrijfsbalansen, uitgevoerd in een anoniem kader waardoor studies over het lokale economische weefsel kunnen worden uitgevoerd. Een missie gewijd aan dit doel zal gedurende de maand juni op het grondgebied worden ingezet. Het wereldwijde jaarverslag op basis van gegevens die op het grondgebied zijn verzameld, zal ook in juni worden gepubliceerd. Het instituut stelt voor om deze ondersteuning aan te vullen met een extra panorama van 4 pagina's waarin het eiland Saint-Martin, zijn geschiedenis, zijn economie en zijn maatschappelijke gegevens worden gepresenteerd.

De Collectiviteit van Saint-Martin, wiens delegatie voor economische ontwikkeling in 2021 een statistiekafdeling heeft opgericht, wil de gegevensverzameling aanzienlijk versterken en vertrouwen op haar institutionele partners. Voor president Louis Mussington "is het een kwestie van het versterken van de statistieken om het gebied beter te begrijpen en om overheidsbeleid voor te stellen dat is aangepast aan de behoeften van de bevolking".

De gevoelige kwestie van het bruto binnenlands product (bbp) van Saint-Martin werd ook besproken, waarbij de laatste schatting van het bbp van Saint-Martin uit 2018 dateert op basis van gegevens die in 2014 zijn verzameld. Sindsdien zijn de gegevens grondig veranderd en is de beoordeling van het bbp die we hebben is nu achterhaald.

Directeur Thierry Beltrand kondigde aan dat de samenwerking met Iedom, Insee en AFD voor het einde van dit jaar zou worden uitgevoerd om het nieuwe BBP van Saint-Martin te beoordelen en de Collectivity een nieuwere tool te geven. Directeur Thierry Beltrand kondigde aan dat de samenwerking met Iedom, Insee en AFD voor het einde van dit jaar zou worden uitgevoerd om het nieuwe BBP van Saint-Martin te beoordelen en de Collectivity een nieuwere tool te geven.

 280 totale weergaven, 74 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

Artikel gesponsord door:


Geen opmerkingen

Faxinfo wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gepubliceerde inhoud en is niet bedoeld om te reageren.

English EN French FR Spanish ES Dutch NL Italian IT