Europa zet zich in voor Saint-Martin!

0

Op dinsdag 23 november vond de jaarlijkse monitoringcommissie van de Europese structuur- en investeringsfondsen (FESI) voor het programma 2014-2020 van Saint-Martin en Préfecture plaats.

Bijna vijftig mensen, vertegenwoordigers van de prefectuur, de Collectiviteit, de territoriale eenheden van de instellingen van het gebied, de Europese Commissie, het SGAR (Algemeen Secretariaat van Regionale Zaken) en de regio Guadeloupe, de ASP (Services and Payments Agency) en de Zowel ministeries van Nationaal Onderwijs als het buitenland woonden dit jaarlijkse evenement bij, waarvan meer dan de helft via videoconferentie vanwege de gezondheidssituatie.

De prefect, Serge Gouteyron, als vertegenwoordiger van de beheersautoriteit van de belangrijkste Europese fondsen in Saint-Martin, zat de vergadering voor met de voorzitter van de collectiviteit, Daniel Gibbs, aan zijn zijde.

In zijn inleidende opmerkingen herinnerde de prefect aan de huidige context van het gebied en onderstreepte hij het belang van Europese financiering met het oog op de grote uitdagingen van het gebied.

De voorzitter van de collectiviteit sprak in zijn inleidende opmerkingen zijn teleurstelling uit over het houden van zo'n belangrijk comité via videoconferentie, maar wenste niettemin de Europese solidariteit en de nationale autoriteiten te bedanken voor de toewijzing van € 35 miljoen aan het grondgebied van Saint-Martin in het kader van het REACT-EU-mechanisme (Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe): een extra financiële enveloppe die tot doel heeft bij te dragen aan het economisch en sociaal herstel van het grondgebied.

De commissie maakte de balans op van het verbruik van de drie Europese fondsen die op lokaal niveau onder toezicht staan ​​van de prefectuur Saint-Barthélemy en Saint-Martin, een one-stop-shop voor deze Europese fondsen op het grondgebied: het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) , het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij (EMFF). De commissie heeft ook de balans opgemaakt van het vierde fonds dat op het grondgebied wordt beheerd, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (FEADER), dat wordt uitgevoerd door de Gal Leader onder leiding van de gemeenschap van Saint-Martin. 

De verschillende spelers in het gebied waren optimistisch over de geboekte vooruitgang bij de programmering en het vermogen van het gebied om de enveloppen van de programmering 2014-2020 te verbruiken vóór het einde van de programmering op 31/12/2023, zich echter bewust van de collectieve inspanningen die moeten worden geleverd om alle geprogrammeerde projecten te verwezenlijken, met bijzondere aandacht voor het Elfpo, dat laat in de programmering is en waarvan de programmering op 31/12/2022 afloopt.

Sprekers van de Europese Commissie wilden ook de uiterste waakzaamheid benadrukken om deze deadlines te halen.

 6,913 totaal bekeken

bron:

Prefectuur: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: