Open brief: Veel gezondheidswerkers sluiten zich aan bij het burgercollectief dat strijdt tegen het dragen van maskers op de basisschool

0

Meer dan 40 gezondheidswerkers (artsen, tandartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen…) en therapeuten hebben samen een open brief ondertekend ter ondersteuning van het burgercollectief dat tegen het dragen van het masker voor basisschoolkinderen is.

Met deze brief geven we als gezondheidswerkers en therapeuten onze volledige steun aan het burgercollectief “Nee tegen het dragen van het verplichte masker op de basisschool”.

Het is inderdaad onze roeping om de best mogelijke gezondheid van de bevolking te bevorderen door hen de informatie en instrumenten te verstrekken waarover wij beschikken, waardoor zij een vrije en geïnformeerde toestemming kunnen vormen. Wij staan ​​dus voor keuzevrijheid.

Deze beperkende maatregel werd echter opgelegd en de verstrekte informatie om deze te rechtvaardigen is beperkt tot de overdracht van SARS COV 2, waarbij de risico's die ze op andere gebieden kunnen genereren, worden weggelaten.

We herinneren ons dat gezondheid een toestand van compleet is fysiek, mentaal en sociaal welzijn, en is niet alleen een afwezigheid van ziekte (WHO).

Om de baten / risicoverhouding goed af te wegen, lijkt het ons dus essentieel dat alle informatie wordt verstrekt.

Het lijkt ons duidelijk dat de kosten van deze baten / risicoverhouding op zijn zachtst gezegd twijfelachtig zijn. Het dragen van het masker dat wordt opgelegd aan kinderen van 6 tot 11 jaar kan immers nadelige gezondheidsrisico's opleveren waarmee rekening moet worden gehouden.

Ernstige wetenschappelijke studies tonen aan dat het langdurig dragen van maskers bij kinderen schadelijke effecten kan hebben op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid: hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid, gevoel van verstikking, malaise, ongemak, concentratiestoornissen, leerstoornissen, prikkelbaarheid, verdriet, terughoudendheid naar school gaan, slaapstoornissen, angst ...

We waarschuwen voor de onbekende psychosociale effecten van langdurig dragen van maskers, want als deze bekend zijn, kan het te laat zijn.

We herinneren u eraan dat kinderen die tot deze leeftijdsgroep behoren zeer weinig besmet zijn en zeer weinig vectoren van SARS COV 2-besmetting.

Het lijkt ons daarom dat we het recht hebben om ons af te vragen wat de verdiensten van deze maatregel zijn, evenals de consistentie van het opleggen ervan 1 jaar na het begin van de epidemie.

Het belang van het kind moet de eerste overweging zijn. Daarom willen we de verantwoordelijkheid teruggeven aan de ouders, zodat ze kunnen beoordelen wat hen goed of slecht lijkt voor de gezondheid van hun kinderen. We roepen de autoriteiten dan ook op om hun standpunt opnieuw te beoordelen, zodat de ouders vrij kunnen kiezen.

We herinneren je eraan dat een van de eerste principes die in de geneeskunde gerespecteerd moet worden, "Primum non nocere" is: ten eerste, doe geen kwaad.

 5,604 totaal bekeken

Artikel gesponsord door:


over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: