De staat en de COM hebben een overeenkomst ondertekend ter ondersteuning van de strijd tegen armoede en toegang tot werkgelegenheid

0

Als onderdeel van de door de regering in september 2018 geïnitieerde nationale strategie voor armoedepreventie en -bestrijding, ter versterking van armoedepreventie in een logica van sociale investeringen rond vijf verbintenissen (gelijke kansen vanaf de vroege kinderjaren, toegang van jonge kinderen tot grondrechten, garantie van een opleiding cursus voor alle jongeren, toegang tot de wet en toegang tot professionele integratie voor mensen die van werk zijn uitgesloten).

De prefect, Serge Gouteyron en de voorzitter van de Collectiviteit, Daniel Gibbs, ondertekenden op 24 november een overeenkomst ter ondersteuning van de strijd tegen armoede en toegang tot werk.

De staat en de gemeenschap van Saint-Martin zullen dus hun inspanningen bundelen om drie vlaggenschipacties uit te voeren ten gunste van mensen in de grootste moeilijkheden:

- Organiseer een eerste onvoorwaardelijk lokaal sociaal onthaal zodat iedereen die een sociaal verzoek uit, wat het ook is, een luisterend en snel advies kan krijgen, met een zeer bijzondere waakzaamheid voor de inwoners van de prioritaire gebieden van het stadsbeleid (Quartier d'Orléans en Sandy Ground).

- Stel trajectreferenten op om meer ondersteuning te bieden zonder onderbreking van mensen in grote sociale moeilijkheden, en om de samenwerking tussen professionals die belast zijn met het toezicht op dezelfde persoon te verbeteren.

- Implementeren van een nieuwe strategie voor actief solidariteitsinkomen, waarbij de prioriteit ligt bij snellere ondersteuning en een oriëntatie op "activiteit eerst" voor RSA-begunstigden. De financiële toezegging van de Staat onder dit akkoord zal € 180 bedragen.

Deze overeenkomst vloeit voort uit de projectoproep die op 27 juli 2020 door de prefectuur werd gelanceerd voor de uitvoering van een strategie ter voorkoming en bestrijding van armoede in Saint-Martin in 2020, waardoor het mogelijk werd om drie projecten tot € 277 te financieren:

-Het ALEFPA / Le Manteau de Saint-Martin mobiele solidariteitswinkelproject, ingehuldigd op 15 oktober 2021. 

-Het "Go for it"-project van de vereniging COBRACED (voor toegang tot een evenwichtige voeding en tot sport voor middelbare scholieren in de Quartier d'Orléans), dat bij de start van het schooljaar in september 2021 van start ging met 60 ontbijten bestemd voor middelbare scholieren geïdentificeerd in verband met het onderwijzend personeel, en binnenkort een lunch voor degenen die niet zijn ingeschreven in de kantine, evenals sportieve en artistieke activiteiten.

-Het "DAPA"-project van de nautische club van Saint-Martin (ontdekking van buiten- en nautische activiteiten voor kinderen uit achterstandswijken tijdens schoolvakanties), dat in december 2020 van start ging ten voordele van 300 kinderen uit Quartier d 'Orleans, Sandy Grond en Concordia.

Daarnaast werd in 2020 een actie georganiseerd om wasbare maskers en beschermende gel uit te delen aan de bevolking van achterstandswijken, goed voor een extra staatssteun van € 12.

 3,749 totale weergaven, 9 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: