De nieuwe regels voor werkloosheidsverzekering zijn niet van toepassing in het buitenland

0

Op het vasteland van Frankrijk treden op 1 januari nieuwe regels voor werkloosheidsverzekeringen in werking  februari 2023, zoals bepaald in het genomen besluit betreffende de werkloosheidsverzekering, krachtens de wet op de noodmaatregelen in het kader van de werking van de arbeidsmarkt met het oog op volledige tewerkstelling. Met name zal een modulering van de duur van de vergoeding mogelijk zijn, afhankelijk van de conjunctuur.

In Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte (dat onder een ander werkloosheidsakkoord valt), Saint-Martin, Saint-Barthélemy en Saint-Pierre et Miquelon is de vermindering met een kwart van de duur van de werkloosheidsuitkering niet van toepassing.

Deze aanpassing van de hervorming van de werkloosheidsverzekering aan de moeilijkheden van de overzeese arbeidsmarkten toont de aandacht van de regering voor de bijzondere situatie van de inwoners van de overzeese gebiedsdelen. De hoge werkloosheid in deze gebieden en een minder sterke daling dan in Frankrijk rechtvaardigen inderdaad een differentiatie van de regels. Rekening houden met de lokale realiteit maakt het zo mogelijk om de koopkracht van kwetsbare gezinnen te beschermen en tegelijkertijd inspanningen te blijven leveren om duurzaam aan het werk te gaan.

 2,840 totale weergaven, 6 weergaven vandaag

bron:

Faxinfo: https://www.faxinfo.fr/

over de auteur

Geen reacties

%d bloggers zoals deze pagina: