De schrootopslagplaats van post Irma keerde terug naar het Conservatoire du littoral!

0

In de nasleep van de orkaan Irma in 2017 werden meer dan 4000 auto's vernietigd en moesten tienduizenden tonnen afval worden verzameld, verwerkt en geëvacueerd uit Saint-Martin.

Om het hoofd te bieden aan deze uitzonderlijke situatie, heeft het bedrijf VERDE-SXM een tijdelijke verblijfsvergunning gekregen om bepaald schrootafval op te slaan op een site die door het Kustconservatorium aan zee is aangelegd.

Vandaag, en na enkele maanden van verwijdering van opgeslagen schroot, is VERDE-SXM trots om aan te kondigen dat de site volledig is schoongemaakt!

Dankzij de opmerkelijke mobilisatie van teams en de aanschaf van nieuw materieel is sinds december 1 meer dan 500 ton schroot verwijderd.

En nu ? Na een bezoek aan het Kustconservatorium om deze evacuatie te zien, zullen er afwerkingswerkzaamheden worden uitgevoerd om de site in zijn oorspronkelijke staat terug te brengen: creatie van een natuurlijke helling op bepaalde plaatsen, inzameling van klein afval, beluchting van de grond om hergroei te bevorderen, enz. .

"We willen al onze teams en al onze partners bedanken voor de hulp die is geboden bij deze grootschalige operatie", onderstreept de COO van VERDE-SXM, Damien Vassas.

het laden

over de auteur

Geen reacties

Een rustig begin van Saint-Martin

Gedurende de hele week keren ongeveer 10.000 studenten terug naar school. Aankomende januari zullen middelbare scholieren en studenten moeten verhuizen naar het schoolcomplex, gelegen ...